Digitale tekstanalyses CE 2020 Latijn en Grieks beschikbaar

Nu de scholen de komende weken dicht moeten blijven vanwege het coronavirus, wil Hermaion u en uw leerlingen een klein beetje te hulp schieten. De gebruikers van onze eindexamenboeken Latijn en Grieks hebben elk jaar de mogelijkheid via ons Powerpoint bestanden met tekstanalyses van het pensum te ontvangen. Veel gebruikers hebben deze inmiddels al, maar de bestanden hebben wij nu beschikbaar gesteld voor iedereen. Uw leerlingen kunnen deze tekstanalyses vinden via de volgende links:

Latijn CE 2020
Grieks CE 2020

 

Hopelijk draagt het enigszins bij aan de voorbereiding op het examen. Bent u op zoek naar digitaal materiaal bij andere uitgaven, dan kunt u dat hier aanvragen: digitaal materiaal.

We wensen iedereen in elk geval veel sterkte de komende periode!