Disclaimer

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Uitgeverij Hermaion BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Privacy policy
Uitgeverij Hermaion BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uitgeverij Hermaion BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over onze nieuwe uitgaven en speciale acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@hermaion.nl.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt voor het verbeteren van onze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Uitgeverij Hermaion BV of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Uitgeverij Hermaion BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Uitgeverij Hermaion BV.

Vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.