Hermaion Studiemiddag

HEEFT U DE STUDIEMIDDAG GEMIST?
KLIK HIER OM DE LEZINGEN NOG T/M 18 APRIL TE KUNNEN BEKIJKEN.

 

Op donderdag 8 april a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur zal er in het kader van de Week van de Klassieken een Hermaion Studiemiddag (Livestream) zijn vanuit het Rijksmuseum van Oudheden met drie lezingen. Deze lezingen hebben betrekking op de onderwerpen voor het Centraal Examen Grieks (Ilias) en Latijn (Plinius en Martialis) van 2022. Ruurd Halbertsma combineert in zijn lezing de Ilias met het thema van de Week van de Klassieken: De inclusieve oudheid.

Klik hier om u aan te melden.

LEZINGEN:


>> CE 2022 GRIEKS:omslag Het onbarmhartige noodlot

Hector, de aaibare held
(Irene de Jong, hoogleraar Klassiek Griekse taal- en letterkunde UvA)
De ondertitel van het Hermaion eindexamenboek Het onbarmhartige noodlot luidt ‘Oorlog en slachtoffers in de Ilias’. Dat klinkt behoorlijk zwaarmoedig voor middelbare scholieren. In haar bijdrage wil Irene de Jong laten zien dat het pensum (toch) heel goede aanknopingspunten biedt voor leerlingen in de figuur van de door Homerus met veel sympathie getekende Hector.

 

>> CE 2022 LATIJN:Omslag Frustra, Blanditiae!

De Panegyricus
(Fanny Struyk, voorheen docent Klassieke talen Chr. Gymnasium Utrecht)
In het begin van zijn Historiae karakteriseert Tacitus de tijd van Trajanus als een uitzonderlijk gelukkige tijd ubi sentire quae velis et quae sentias dicere licet. Fanny Struyk behandelt enkele passages uit Plinius’ Panegyricus. De voortreffelijke kwaliteiten van Trajanus maakt hij tot lichtend voorbeeld voor volgende keizers. Maar al vergelijkend uit hij ook zijn kritiek op Trajanus’ voorgangers

Het epigram
(Ton Jansen, docent Klassieke talen Stedelijk Gymnasium Haarlem)
Het pensum bevat zesentwintig epigrammen van Martialis. Tijdens zijn presentatie gaat Ton Jansen in op het genre epigram. We lezen voorbeelden uit de Anthologia Graeca en uit de latere Europese traditie. Veel bekende thema’s van Martialis komen we daarbij tegen: vrouwen die hun haar laten verven, dokters die hun patiënten zelfs in hun droom laten sterven en dichters die hun publiek eindeloos vervelen met hun declamaties.

 

>> THEMA WEEK VAN DE KLASSIEKEN: DE INCLUSIEVE OUDHEID:Stadhoudersvaas

Koning Memnon als outsider

(Ruurd Halbertsma, conservator Rijksmuseum van Oudheden)
Wel beschouwd is de Ilias een exclusief dichtwerk. Veel beroemde verhalen die rond Troje spelen hebben er geen plek in gevonden, zoals de geschiedenis met het houten paard. Een ander verhaal dat we in de Ilias niet lezen, is de strijd tussen de godenzonen Achilles en Memnon. Op een Campaanse amfoor in het Rijksmuseum van Oudheden is deze strijd afgebeeld. Memnon is als koning van de Ethiopiërs een outsider voor de Grieken. Op de vaasschildering in Leiden zijn er nog meer technieken toegepast om hem tot een anti-Griek te bestempelen. In deze lezing licht Ruurd Halbertsma de rol van Memnon in de Trojaanse oorlog toe en wordt Memnon’s framing op de vaasschildering uit de doeken gedaan.

Klik hier om u aan te melden. 

 


8-18 april 2021