Hermaion Studiemiddag

Op donderdag 23 maart houden wij voor docenten een Hermaion Studiemiddag in het Rijksmuseum van Oudheden. De Studiemiddag is de start van de Week van de Klassieken. U kunt drie presentaties bijwonen, waarvan twee rondom de thema’s van het Centraal Examen in 2024. U bent welkom vanaf 13.15 uur en rond 16.30 uur sluiten we de middag af met een borrel.

Stuur een mail naar info@hermaion.nl om u aan te melden. Geef in de mail uw naam door (en eventueel die van uw collega) en de school waar u werkzaam bent. 

PROGRAMMA:

13.45-14.30
KEN UZELF: PLATO’S MYTHEN ALS SPIEGEL
door Bert van den Berg

Aan het begin van de Phaedrus laat Socrates zich kritisch uit over pogingen van geleerde tijdgenoten om de historische kern van mythen te achterhalen. Zelf staat hij een meer psychologische benadering voor. In overeenstemming met het Delphische gebod ‘ken uzelf’, wil Socrates zichzelf beter leren kennen en ontdekken of hij een woester beest is dan de mythische Typhoon, of juist niet.

Tijdens deze lezing zal Bert van den Berg aan de hand van passages uit het examenpensum laten zien hoe Socrates mythen gebruikt als een spiegel om tot een beter inzicht in zichzelf te komen. In het tweede deel van de lezing zal hij vervolgens betogen dat Plato met een aantal van zijn mythologische vertellingen ook de lezer een spiegel voorhoudt, met als doel haar/hem uit te nodigen tot zelf-onderzoek.

Bert van den Berg is universitair docent Griekse en Romeinse filosofie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich op de Platoonse traditie, van Plato tot en met het late neoplatonisme. Recentelijk publiceerde hij samen met zijn collega Hugo Koning De mythen van Plato. Verhalen voor alle tijden (Damon 2022). 

14.30 -15.00
JE BENT AL GENOEG
Thijs Launspach in vraaggesprek met Hilde Jans

Nóg gelukkiger en nóg succesvoller: het gevoel nooit goed genoeg te zijn zit ingebakken in onze tijd. Hoe je ook je best doet om ‘jezelf te verbeteren’, er is altijd wel iets aan jezelf om ontevreden over te zijn. In zijn boek Je bent al genoeg laat psycholoog Thijs Launspach zien dat verbinding het tegengif is in een wereld van nooit-genoeg-zijn. Verbinding met onszelf, maar ook met anderen. Want mentaal gezond blijven in een gestoorde wereld is niet alleen een individuele verantwoordelijkheid. De weg uit de ratrace is niet een ijsbad of meditatiecursus, maar leren vertrouwen op onszelf en op elkaar.

Psycholoog Hilde Jans gaat in gesprek met Thijs Launspach en vraagt zich af: ‘Hoe houd je je staande in een wereld van prestatiedruk, geluksterreur en idioot hoge verwachtingen? En wat kan je hiermee als docent in relatie tot je leerlingen?’

Thijs Launspach is psycholoog en auteur van Fokking Druk en Je bent al genoeg. Daarnaast geeft hij les aan The School of Life. Launspach is expert op het gebied van stressmanagement, burn-out en mentale gezondheid.
Hilde Jans is eigenaar van het bureau Cambiamo. Ze is psycholoog, trainer en adviseur: ‘Uit ervaring weet ik dat een veranderingsproces alleen tot een succes gemaakt kan worden, door eerst echt aan te sluiten bij de ander.’

15.00 PAUZE

15.20-16.10
HANNIBAL IN DE ALPEN

door Jona Lendering

Een van de leuke dingen van de Oudheid is dat er zoveel verschillende soorten bewijsmateriaal zijn. Neem de even irrelevante als simpele vraag over welke Alpenpas Hannibal naar Italië trok. Je moet om te beginnen iets weten van middeleeuwse handschriften om de tekst vast te stellen van onze bronnen, Polybios en Livius. Als je die hebt vastgesteld, moet je bepalen of Livius Polybios overschreef. Vervolgens moet je de gedistilleerde informatie evalueren. Die moet je passen in het landschap, en hoewel er sinds 218 v.Chr. geen bergpassen bij zijn gekomen, moet je je bezighouden met paleohydrologie, fysische geografie, klimaatreconstructie en bioarcheologie.

Oudheidkundigen wisten al een eeuw geleden dat de informatie te schaars en ambigue was om de puzzel op te lossen. Dat heeft niet verhinderd dat er minder en meer wetenschappelijke pogingen zijn gedaan te ontdekken over welke pas Hannibal is gekomen. In deze lezing staat centraal waarom het probleem niet is op te lossen en waarom wetenschappers er desondanks naar omzien.

Jona Lendering is redacteur van Livius.org, blogger (MainzerBeobachter.com) en publiceerde diverse boeken, waaronder Hannibal in de Alpen (2022).

AFSLUITENDE BORREL

Stuur een mail naar info@hermaion.nl om u aan te melden. Geef in de mail uw naam door (en eventueel die van uw collega) en de school waar u werkzaam bent. 

 


23 maart – 3 april 2023