Hermaion Studiemiddag donderdag 5 april a.s.

Uitnodiging kop

Week van de KlassiekenHERMAION STUDIEMIDDAG
Donderdag 5 april 2018, 12.30 – 17.30 uur
Leemanszaal, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Week van de Klassieken

Als partner van de Week van de Klassieken nodigen wij docenten Klassieke talen (en Geschiedenis!) graag uit onze Hermaion Studiemiddag bij te wonen. De elfde Week van de Klassieken (5 t/m 15 april 2018) heeft als thema 

‘Wat is wijsheid? Denken in de klassieke wereld’. In het hele land zijn er activiteiten die filosofie en filosofen van het antieke Rome en Griekenland heel dichtbij brengen. Het is inmiddels traditie dat de Hermaion Studiemiddag de opmaat vormt voor deze Week.

 

AANMELDING
Meldt u zich vóór 1 april aan via info@hermaion.nl o.v.v. aanmelding Hermaion Studiemiddag, namen van de deelnemers, naam van de school.

PROGRAMMA
12.30 uur     Ontvangst met koffie en thee
12.55 uur     Welkom
13.00 uur     Vrouwen bij Herodotos (Hein van Dolen)
13.45 uur     Hic est Willelm Dux (Maike Smelt & Christiaan Caspers, Murmellius Gymnasium Alkmaar)
14.30 uur     Pauze
14.45 uur     Paris en Helena in dialoog (Fanny Struyk en Ton Jansen)
15.45 uur     Weg met oorlog! (Alexander Smarius, Vossius Gymnasium Amsterdam)
16.30 uur     Borrel

Vrouwen bij Herodotos
Herodotos is een van de meest vrouwvriendelijke schrijvers uit de Oudheid. Niet minder dan 375 keer maakt hij melding van ze, vaak met naam en toenaam. Soms doet hij dit met verbazing, maar ook met bewondering en een enkele maal met humor. Het zijn vooral de niet-Griekse vrouwen van wie hij het optreden beschrijft, overeenkomstig zijn principe bij het beschrijven van de gewoonten van andere volken, namelijk hoe hun zeden en gebruiken verschillen van die van de Grieken. Voor de priesteressen van Delphi maakt hij een uitzondering: meer dan 100 orakels van in totaal 47 pythia’s worden in de Historiën geciteerd. Ook de huwelijksproblemen van de Spartaanse koningen hebben hem blijkbaar geïntrigeerd, want ze worden door hem uitvoerig behandeld. In deze lezing zullen die eveneens ter sprake komen. Aan het slot komen toch nog enkele uitspraken voor die van een mannelijke vooringenomenheid getuigen, maar wijselijk laat de historicus na om aan te geven of hij ermee eens is.

Hic est Willelm Dux
Begin januari kondigde de Franse president Macron aan dat Frankrijk het Tapijt van Bayeux aan Engeland wil uitlenen. Een opmerkelijk gebaar, omdat het Tapijt een belangrijke bron is voor de verovering van Engeland door de Normandische hertog Willem in 1066. Met deze verovering werd Engeland, dat zich tot dan toe vooral op Scandinavië georiënteerd had, voor het eerst echt deel van Europa: een toestand waaraan de voorstemmers bij het Brexit-referendum van 2016 een einde lijken te willen maken. Behalve het Tapijt bestaat het bronnenmateriaal voor de gebeurtenissen van 1066 onder meer uit een aantal Latijnse gedichten. De nieuwe uitgave in de serie LTC, Hic est Willelm Dux, bevat enkele van deze gedichten en biedt de mogelijkheid tot vakoverstijgend onderwijs in de richting van de vakken (kunst)geschiedenis, Engels en Frans. Het levert voldoende materiaal voor een serie van 4 à 5 lessen. Ook biedt het goede uitgangspunten voor presentaties door leerlingen, en voor het beleggen van een excursie naar Normandië. Maike Smelt en Christiaan Caspers, docenten aan het Murmellius Gymnasium en auteurs van Hic est Willelm Dux zijn ervaringsdeskundigen en vertellen u graag meer over dit vakoverstijgende lesprogramma.

Pauze
In de pauze heeft u de gelegenheid om even de benen te strekken en u te laten informeren over onze nieuwe uitgaven: De kracht van de vrijheid (CE Grieks 2019), Winnaars en verliezers (CE Latijn 2019), Hic est Willelm Dux en Weg met oorlog!.

Paris en Helena in dialoog: Heroides 16 en 17
Dit brievenpaar maakt deel uit van het pensum voor 2019. In Heroides 16 richt Paris zich, kort na zijn aankomst in Sparta, tot Helena. Brief 17 is Helena’s reactie. Voor het verlevendigen van de behandeling in de klas is omzetting in een dialoog een mogelijkheid. Daarbij wordt de reactie van Helena steeds direct na de desbetreffende passage van Paris geplaatst. Graag brengen wij zo’n dialoog voor u ten tonele.

Weg met oorlog!
De meest productieve Latijnse schrijver ooit werd niet geboren in Rome, maar in Rotterdam. Niet twee, maar een half millennium scheidt ons van Desiderius Erasmus, wiens bijdrage aan de Latijnse literatuur behalve héél veel tekst ook echt iets unieks te bieden heeft: een goed gefundeerde, nauwelijks te weerleggen aanklacht tegen oorlog. Een bloemlezing hiervan zal in de loop van 2018 verschijnen als nieuw deeltje in de serie LTC. Samensteller Alexander Smarius zal zijn keuze deze middag toelichten.

Afsluitende borrel

Deelname is gratis. Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

AANMELDING
Meldt u zich vóór 1 april aan via info@hermaion.nl o.v.v. aanmelding Hermaion Studiemiddag, namen van de deelnemers, naam van de school.

We verwelkomen u graag op donderdag 5 april!