Studiemiddag 4 april 2019

Uitnodiging kop

HERMAION STUDIEMIDDAG
Donderdag 4 april 2019, 12.30 – 17.30 uur
Leemanszaal, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Als partner van de Week van de Klassieken nodigen wij docenten Klassieke talen graag uit onze Hermaion Studiemiddag bij te wonen. De twaalfde Week van de Klassieken (4 t/m 14 april 2019) heeft als thema 

‘Van heinde en verre. Migratie in de klassieke wereld’. In het hele land zijn er activiteiten die gaan over migratie ten tijde van de Grieken en Romeinen. Het is inmiddels traditie dat de Hermaion Studiemiddag de opmaat vormt voor deze Week. We hebben voor u een interessant programma samengesteld, waarin zowel het thema van de Week als de examenonderwerpen voor het CE 2020 aan bod komen.

AANMELDING
Meldt u zich vóór 27 maart aan via info@hermaion.nl o.v.v. Hermaion Studiemiddag, namen van de deelnemers, naam van de school.

PROGRAMMA

12.30 uur    Ontvangst met koffie en thee
12.55 uur    Welkom
13.00 uur   Migratie in de oudheid (Jona Lendering)
13.50 uur    Intertekstualiteit: Wat hebben Aeneas en Abdul gemeen? (Ilja Leonard Pfeijffer)
14.45 uur    Pauze
15.15 uur    Over lelijke mensen en echte liefde (Gerko Tempelman)
16.10 uur    Examenworkshops in het Rijksmuseum van Oudheden (Timo Epping)
17.00 uur   Borrel

Migratie in de oudheid (Jona Lendering)
Migratie is het thema van de Week van de Klassieken. Niet omdat de organisatoren de Oudheid zó oninteressant vinden, dat ze alleen met geforceerde parallellen met het heden aandacht denken te kunnen trekken, maar vanwege het feit dat de DNA-revolutie momenteel ons beeld van de antieke wereld op zijn kop zet. In de archeologie zijn de ideeën over aanbevolen en ontraden verklaringen sterk veranderd, en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de wijze waarop klassieke teksten kunnen worden gelezen.

  • Jona Lendering is webmaster (Livius.org) en blogt vrijwel dagelijks over de Oudheid (Mainzer Beobachter). Zijn ‘Wahibre-em-achet en andere Grieken’ is het themaboekje van de Week van de Klassieken.

Intertekstualiteit: Wat hebben Aeneas en Abdul gemeen? (Ton Jansen in gesprek met Ilja Leonard Pfeijffer)
Aeneas kent u natuurlijk wel, maar Abdul mogelijk nog niet. Het is een personage uit het laatste boek van Ilja Leonard Pfeijffer, Grand Hotel Europa. De verteller in deze roman, ‘schrijver, dichter en voormalig classicus’ Ilja Leonard Pfeijffer (natuurlijk niet zomaar gelijk te stellen aan de gelijknamige auteur), neemt zijn intrek in een oud, chique hotel: Grand Hotel Europa. Het boek bevat een aantal met elkaar verbonden verhaallijnen en thema’s. Een thema dat overal doorheen speelt is het spel met waarheid en fictie. Vanuit dat gezichtspunt kunnen we ook het verhaal bezien van Abdul, een jonge immigrant die als piccolo in het hotel werkt. Hij vertelt over zijn vlucht, maar dit verhaal blijkt nauwe overeenkomsten te vertonen met de avonturen van Aeneas. Een mooi voorbeeld van intertekstualiteit volgens de verteller.
In ons examenboek Mavortia moenia besteden we in het kader van het Nachleben van Vergilius aandacht aan deze verhaallijn. We hebben daarom Ilja Leonard Pfeijffer uitgenodigd om in een vraaggesprek met Ton Jansen een en ander over de roman (en met name Abdul) te vertellen en aansluitend een passage voor te lezen.

  • Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer is bezig een indrukwekkend oeuvre op te bouwen. Met zijn laatste roman, ‘Grand Hotel Europa’, heeft hij alom roem geoogst. Evenals in zijn twee voorgaande romans, ‘La Superba’ en ‘Peachez, een romance’, is ook in ‘Grand Hotel Europa’ de Oudheid prominent aanwezig.
 Ton Jansen is een van de auteurs van Mavortia moenia en docent aan het Stedelijk Gymnasium te Haarlem.

PAUZE

Over lelijke mensen en echte liefde (Gerko Tempelman)
Socrates was lelijk. Schijnt. En hij trouwde een vrouw die van alle Atheners het moeilijkst te verdragen was. Zegt men. Hoe dan ook, het heeft Socrates er niet van weerhouden de meest diepgravende inzichten over de liefde te hebben (in Plato’s weergave). Sterker nog: het is precies deze context die filosofie uit een ver verleden tot leven kan wekken. Gerko Tempelman wil een poging wagen. Op een filosofische manier. Speciaal voor u en al die eindexamenkandidaten die volgend jaar hun tanden mogen zetten in Plato’s Symposium.

  • Gerko Tempelman is filosoof en theoloog. Hij geeft lezingen over filosofie, islam, christendom en ideeëngeschiedenis. In 2018 verscheen zijn boek ‘Ongeneeslijk Religieus’.

Examenworkshop in het Rijksmuseum van Oudheden (Timo Epping)
Met het werk van Plato en Vergilius ontwikkelt het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) voor de tiende keer een onderwijsprogramma bij de examenpensa in de vorm van examenworkshops. Tijdens een examenworkshop gaan leerlingen in het museum met elkaar in discussie over heden en verleden, steeds in relatie tot een van beide pensa. Aan de hand van diverse bronnen en stellingen verdiepen ze zich in diverse thema’s.
Tijdens deze studiemiddag kijken we terug en vooruit: wat doen we anno 2019 in het RMO tijdens de examenworkshops? Na een korte introductie nodigen we u graag uit om in het museum met verschillende onderdelen uit de workshops aan de slag te gaan.

  • Timo Epping is medewerker Educatie bij het Rijksmuseum van Oudheden. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van een brede waaier aan educatief aanbod, voor onderwijs en individuele bezoekers: van museumles tot audiotour.

Afsluitende borrel


Deelname is gratis
. Alle deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

AANMELDING

Meldt u zich vóór 27 maart aan via info@hermaion.nl o.v.v. aanmelding Hermaion Studiemiddag, namen van de deelnemers, naam van de school.

We verwelkomen u graag op donderdag 4 april!