Online Hermaion Studiemiddag

Op donderdag 10 maart a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur zal er in het kader van de Week van de Klassieken een Online Hermaion Studiemiddag  zijn vanuit het Rijksmuseum van Oudheden met vier lezingen. De Studiemiddag is de start van de Week van de Klassieken, die gehouden wordt van 10 tot en met 20 maart.

De eerste twee lezingen worden verzorgd door auteurs van onze examenbundels en hebben betrekking op de onderwerpen voor het Centraal Examen Grieks (Herodotus) en Latijn (Ovidius) van 2023. Daarna volgen er twee lezingen die interessant kunnen zijn bij de voorbereiding op een Romereis. Dat is de bespreking van ons boek Roma en een lezing door prof. dr. Eric Moormann waarin hij ingaat op Domitianus als bouwheer van Rome.

Klik hier om u aan te melden.

LEZINGEN:

CE 2023 GRIEKS:
Herodotus en de vrouwen
Anders dan anders CE Grieks 2023
door Hein van Dolen
In deze lezing wordt het thema ‘Anders dan anders bij Herodotos’ belicht vanuit zijn verhalen over vrouwen. Hij kan gerust gelden als de meest vrouwvriendelijke auteur uit de Oudheid. Niet minder dan 375 keer komen bij hem uitspraken, belevenissen, optredens en invloedrijke beslissingen van meisjes en echtgenotes voor, bijna altijd met naam en toenaam. Opvallend is dat hij met kennelijk plezier en instemming het vaak kordate optreden van buitenlandse koninginnen beschrijft. Hij lijkt daarmee een uitzondering te zijn geweest, maar het strookt met zijn stelregel dat het ‘zijn taak is om alles door te geven wat er wordt verteld’.

Hein van Dolen is classicus, vertaler en publicist. Hij geeft cursussen aan de HOVO en gaat vaak als reisleider mee bij reizen rond de Middellandse Zee. Van Dolen heeft ook aan diverse uitgaven van Uitgeverij Hermaion meegewerkt, waaronder meerdere eindexamenbundels, de lesmethode Grieks Chaire!, Op reis door Griekenland en deze zomer is hier Op naar de Olympos! aan toegevoegd.

> CE 2023 LATIJN:
Ovidius’ Ceyx en AlcyoneNoodlottige keuzes CE Latijn 2023
door Fanny Struyk
In haar presentatie behandelt Fanny Struyk Met. 11. 410-748. Dit verhaal over Ceyx en Alcyone vormt een zelfstandig epyllion (klein epos) binnen de Troje Cyclus (XI 194-XIII 622); het bevat de prachtige beschrijving van het paleis van Somnus en biedt gelegenheid tot een vergelijking met een fragment van Homerus waarin de droompoorten beschreven worden. Ovidius, de meesterverteller, ontlokt ons een glimlach bij Pyramus en Thisbe, ontroert met zijn Ceyx en Alcyone.

Fanny Struyk was leraar aan het Christelijk Gymnasium in Utrecht. Zij organiseert en begeleidt reizen naar Italië en Griekenland. Daarnaast is zij actief als (co)auteur van de examenbundels Latijn.

> ROME:
ROMA, het oude Rome in literatuur, bouwkunst en beeldhouwkunst
door Ton Jansen
Er worden gelukkig weer meer excursies naar Rome gemaakt: goede aanleiding voor een (hernieuwde) kennismaking met ons boek Roma, het oude Rome in literatuur bouwkunst en beeldhouwkunst. In dit boek worden taal en cultuur geïntegreerd aangeboden en behandeld. In een korte presentatie laat Ton Jansen zien welke mogelijkheden het boek biedt bij de voorbereiding van de Romereis en het samenstellen van een lectuurpensum voor de vijfde klas. Ook gaat hij in op de aanknopingspunten voor praktische opdrachten en profielwerkstukken.

Ton Jansen is leraar aan het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Daarnaast is hij actief voor als (co)auteur van schoolboeken, met name de examenbundels Latijn.

Domitianopolis: Domitianus als bouwheer van Rome
door Eric Moormann
Keizer Domitianus (81-96) staat te boek als een van de slechtste keizers van het Romeinse Rijk. Dat beeld hoopt de spreker in samenwerking met collega’s te nuanceren in een tentoonstelling die vanaf 16 december 2021 tot 22 mei 2022 in het Rijksmuseum van Oudheden te zien is. In voorbereidend onderzoek heeft de bouwpolitiek van de keizer in Rome een plaats gekregen. Domitianus is in navolging van de transformator bij uitstek, Augustus, misschien wel de actiefste keizerlijke bouwheer geweest. Terwijl het paleis op de Palatijn aan privé wensen van luxe en intimiteit voldeed, konden zijn openbare projecten worden gezien als verbeteringen van de infrastructuur van Rome. Fora als het Templum Pacis (zie afbeelding), tempels, baden, sportcomplexen en cultuurtempels droegen bij aan de groeiende luister. Alles bijeen genomen kan die bouwpolitiek gedefinieerd worden als de ambitie een nieuw Rome, een Domitianopolis in ware zin, te creëren.

Prof. dr. Eric M. Moormann is emeritus hoogleraar Klassieke archeologie aan de Radboud Universiteit. Hij heeft vooral onderzoek verricht naar de stadscultuur in de Romeinse wereld, met nadruk op de steden Rome, Pompeii en Herculaneum. Hij is een van de samenstellers van de tentoonstellingen De droom van Constantijn (Amsterdam, De Nieuwe Kerk 2015-2016) en God op aarde: keizer Domitianus, die nu in het RMO in Leiden te zien is. In 2021 won hij de OIKOS-publieksprijs voor zijn vele activiteiten om de klassieke cultuur onder de aandacht van een groot publiek te brengen.

Klik hier om u aan te melden. 

 


10-20 maart 2022