Aan de macht?

ISBN: 90-5027-099-9
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Aan de macht?
Herodotos over machthebbers en onderdanen 

Een uitwerking van de syllabus voor het CE Crieks 2001. Het thema is ‘staatsvormen’ in het klassieke Griekenland.

Tekstboek
Het Tekstboek begint met een uiteenzetting over staatsvormen als alleenheerschappij, oligarchie en democratie. Hierna komen aan de orde het thema, het genre, de tekstsoort en de historische methode van de Historiën. Vervolgens worden de subthema’s ‘alleenheerschappij’ en ‘democratie’ uitgewerkt. Verschillende alleenheersers passeren de revue, grotendeels aan de hand van de tekst van Herodotos, deels in vertaling uit andere auteurs. Aan de hand van teksten in vertaling wordt de beste staatsvorm besproken, zoals die bij Herodotos, Polybios en Cicero voorkomt. Het boek sluit af met de historische context waarbinnen de Historiën zijn ontstaan.

Hulpboek
Het Hulpboek bevat de volgende onderdelen: opzet van het boek, strategische wenken voor het zelfstandig vertalen, grammatica en stijl, vertaalhulp (met sturende vragen en structuurschema’s), vragen en opdrachten, alfabetische lijst van basiswoorden.

Docentenhandleiding
In de Docentenhandleiding staan de uitwerkingen van de vragen en opdrachten, een werkvertaling, vertaalopdrachten en een beknopte bibliografie.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Aan de macht?
Herodotos over machthebbers en onderdanen 

Alet Holwerda
Remco Regtuit
Gerry Wakker
Rikus van de Wetering

Formaat: 22,8 x 18,5 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk 2000
ISBN 90-5027-099-9
Prijs € 13,75 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 156 pagina’s
Illustr.: 58 in kleur, 5 in zwart/wit

Hulpboek
Omvang: 96 pagina’s

Docentenhandleiding
Omvang: 58 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk: 2000
ISBN 90-5027-100-6
Prijs € 11,50

Rikus van de Wetering

Drs. H.G. van de Wetering

Gerrie Wakker

Prof. dr. G.C. Wakker

Remco Regtuit

Dr. R. Regtuit

Alet Holwerda

Mw. drs. A.C. Holwerda