Gekrenkte trots

ISBN: 90-5027-133-2
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Gekrenkte trots
Hippolytos, een tragedie van Euripides

Gekrenkte trots, Hippolytos, een tragedie van Euripides, begint met het optreden van Aphrodite, de godin van de liefde, die zich beledigd voelt, omdat Hippolytos, de zoon van koning Theseus van Trozen, niets van haar wil weten (niet aan de liefde doet) en uitsluitend Artemis, de godin van de jacht, vereert. Ze zint op wraak en zorgt ervoor dat zijn stiefmoeder Phaidra verliefd op hem wordt. Phaidra wil haar liefde voor Hippolytos verbergen en – om haar eer te redden – zelfmoord plegen, maar door toedoen van haar voedster komt Hip polytos er toch achter. Hij is hoogst verontwaardigd en verwenst in alle toonaarden het vrouwelijk geslacht. Phaidra kan nu geen eervolle dood meer sterven en besluit met haar zelfmoord zich tevens op Hippolytos te wreken. In een nagelaten ‘briefje’ schrijft ze dat Hippolytos haar heeft verkracht.

Als Theseus thuiskomt en het bericht leest, gelooft hij de beschuldigingen en vervloekt zijn zoon. Deze kan zich niet verdedigen, omdat hij de voedster onder ede geheimhouding heeft beloofd. Hippolytos wordt door zijn vader vervloekt en verbannen. Als hij met zijn vierspan langs de zee rijdt, slaan zijn paarden op hol doordat een zeemonster hun de stuipen op het lijf jaagt. Hippolytos verongelukt.
Een bode brengt hiervan bij Theseus verslag uit. Deze laat zijn dodelijk gewonde zoon halen. Artemis onthult Theseus de ware toedracht, en op haar aandringen vindt er tussen vader en zoon een verzoening plaats. Hippolytos sterft.

Tekstboek
Het Tekstboek van Gekrenkte trots bevat de complete tekst van Hippolytos, deels in het Grieks, deels in vertaling. De tekst wordt voorafgegaan en gevolgd door een aantal informatieve hoofdstukken (De Attische tragedie, Theseus, Euripides, Aristoteles en de Hippolytos en Thematiek van de Hippolytos) om de tragedie goed te kunnen begrijpen. Tot de verplichte lectuur behoort ook een aantal teksten ter vergelijking. Dit zijn passages uit Euripides’ Bakchai, de Phaedra van Seneca en de bijbel: Jozef en de vrouw van Potifar.

Hulpboek
Het Hulpboek bevat de volgende onderdelen: een toelichting op hoe het boek te gebruiken, taalkundige en stilistische bijzonderheden, vertaalhulp, vragen en opdrachten, een aantal blokken met grammatica-overzichten en samenvattingen van de stijlmiddelen, vertaalopgaven, een alfabetische lijst van basiswoorden en de syllabus.
Tussen de annotaties zijn sturende vragen opgenomen om de gebruiker te helpen bij het zelfstandig vertalen en begrijpen van de tekst. De antwoorden hierop staan achter in het Hulpboek. Van enkele gecompliceerde zinnen zijn structuurschema’s gegeven.

Docentenhandleiding
In de Docentenhandleiding staan de uitwerkingen van de vragen en opdrachten, een werkvertaling en een aantal vertaalopdrachten – inclusief werkvertaling!

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Gekrenkte trots
Hippolytos, een tragedie van Euripides

Irmgard Broekroelofs
Hein van Dolen
Gijs Jonkers

Formaat: 22,8 x 18,5 cm
Bindwijze: gebrocheerd
ISBN 90-5027-133-2
Eerste druk 2006
Prijs  € 13,75 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 160 pagina’s
Illustr.: 80 in kleur
5 in zwart/wit

Hulpboek
Omvang: 152 pagina’s

Docentenhandleiding
Omvang: 84 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk: 2006
ISBN 90-5027-135-9
Prijs  € 11,50

Gijs Jonkers

Irmgard Broekroelofs

Hein van Dolen

Drs. Hein L. van Dolen