Hellenike 1 Studiehulp

ISBN: 90-5027-033-6
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteur

Hellenike 1 Studiehulp
Athene ter zee

Studiehulp is een methode waarin alle facetten en consequenties van de bekende drie eisen van de Basisvorming – meer toepassing, meer vaardigheid en meer samenhang – adequaat gestalte hebben gekregen. Studiehulp wil door motiverende vragen en opdrachten de leerlingen aanzetten tot een actieve en zelfstandige bestudering en verwerking van de cultuurhistorische component van Hellenike in samenhang met de Griekse tekst.

Structureringsopdrachten
Studiehulp is een stapsgewijze begeleiding in de aanpak van de te bestuderen stof in de vorm van structureringsopdrachten. De leerling verkrijgt hierdoor al doende – studeren door analyseren en noteren – ‘grip’ op de belangrijkste aspecten uit het cultuurhistorisch gedeelte en de Griekse tekst.

Eigen leerstijl
Naast een vakoverstijgende studietechniek en methodiek bieden de opdrachten de leerling ook de mogelijkheid te kiezen voor zijn eigen leerstijl, gericht op een voor iedereen gelijke mate van kennisbeheersing.

Zelfwerkzaamheid en efficiency
Studiehulp biedt ook alle gelegenheid tot zelfwerkzaamheid, waarbij de docent als ‘studiebegeleider’ optreedt.

Leerplezier
Elk leerstofgedeelte wordt afgesloten met korte ludieke verwerkingsopdrachten die beogen de opgedane kennis in een breder kader te laten functioneren (toepassing!): het schrijven van een wervende folder, een kort betoog of krantenbericht, het voeren van een telefoongesprek, het houden van een spreekbeurt, het uitvoeren van een kleine drama-opdracht enz.

Docentenhandleiding
In een beknopte Docentenhandleiding wordt doel, opzet en werkwijze van Studiehulp toegelicht.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Hellenike 1 Studiehulp
Athene ter zee

A. van den Heuvel
L. van Duivenboden

Formaat: 22,8 x 18,0
Omvang: 48 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk 1994
ISBN 90-5027-033-6
Prijs € 2,75

Docentenhandleiding
Omvang: 36 pagina’s
Bindwijze: geniet
Illustr.: 5 in zwart/wit
Eerste druk 1994
ISBN 90-5027-034-4
Prijs € 4,50

 

Ary van den Heuvel

Drs. A. van den Heuvel