Divina et humana

ISBN: 90-5027-081-6
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Divina et humana
Cicero over goden en mensen

Divina et humana is de uitwerking van de syllabus voor het CE Latijn 2000. Het kent twee thema’s:

1. het filosofisch denken over goden en hun mogelijke invloed op het menselijk bestaan,
2. wat kan de mens zelf bereiken en wat is het summum bonum?
De teksten zijn ontleend aan Cicero’s De Natura Deorum, De Divinatione, De Finibus Bonorum et Malorum, De Officiis en Tusculanae Disputationes.

Tekstboek
Het Tekstboek bevat: een beknopte inleiding over Cicero’s leven en werk, filosofische achtergronde, het pensum (hoe belangrijk én hoe moeilijk is het ons een juist beeld te vormen van de goden en hun invloed op ons bestaan, godsbewijzen, de zorg van de goden voor de mensen, tekens van de Goden, summum bonum), teksten van latere denkers: Thomas van Aquino, Thomas Hobbes, Rudy Kousbroek en Maarten ’t Hart.

Hulpboek
Het Hulpboek bevat: opzet van het boek, strategische wenken, taaleigen, vertaalhulp (met sturende vragen en structuurschema’s), vragen en opdrachten, alfabetische lijst van basiswoorden.

Docentenhandleiding

In de Docentenhandleiding staan een verantwoording van inhoud en opzet, de uitwerkingen van de vragen en opdrachten, een werkvertaling, een aantal vertaalopdrachten en een korte bibliografie.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Divina et humana
Cicero over goden en mensen

Harke Bremer
Daan den Hengst
Ton Jansen

Formaat: 22,8 x 18,5 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk 1999
ISBN 90-5027-081-6
Prijs € 13,75 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 144 pagina’s
Illustr.: 43 in kleur, 13 in zwart/wit

Hulpboek
Omvang: 108 pagina’s

Docentenhandleiding
Omvang: 60 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk: 1999
ISBN 90-5027-082-4
Prijs € 11,50

Daan den Hengst

Harke Bremer

Ton Jansen