Libera et impera

ISBN: 90-5027-111-1
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Libera et impera
Livius over de Romeinse bevrijding en onderwerping van Griekenland 

De paradox van het Romeinse optreden in het Griekenland van de tweede eeuw v. Chr. is in de titel van dit examenboek Latijn 2003 verwoord: libera et impera. Het verhaal van Livius vertegenwoordigt de officiële Romeinse versie: Rome had de beste bedoelingen en stuurde de nobelste leiders. Maar de Macedoniërs en Grieken dwongen door hun onbetrouwbaarheid Rome een permanent gezag te vestigen. De Griek Polybius daarentegen kijkt heel wat nuchterder tegen de zaken aan: Rome benutte gewoon de kansen die de Grieken door hun kortzichtige verdeeldheid boden. Zijn nuchtere beschouwingen vormen een boeiend contrapunt in het boek. Geschiedenis is geen abstracte beschouwing maar een verhaal, een narratio. Hierom kunnen wij Livius waarderen. Zijn geschiedverhaal is vol helden, schurken en slachtoffers. Vooral het drama in het Macedonische koningshuis geeft hem de gelegenheid zijn verteltalent te gebruiken.

Tekstboek
In het Tekstboek worden de teksten chronologisch-thematisch aangeboden, zoals de titels van de hoofdstukken verraden: Oorlogsmoe of oorlogszuchtig? Wie is de barbaar: Philippus of Rome? enz.

Hulpboek
Het Hulpboek bevat analyseopdrachten en geeft steun in de vorm van vertaalhulp (met zo nodig schema’s van zinstructuren) en een overzicht van Liviu’s’ taal en stijl.

Docentenhandleiding
De Docentenhandleiding geeft de antwoordkernen van de opdrachten, een werkvertaling van de Latijnse teksten, een aantal vertaalopdrachten en verwijzingen naar handzame literatuur over Livius en de geschiedenis van de periode.

 

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Libera et impera

Harke Bremer
Anton van Hooff
Sjef Kemper
Pim Verhoeven

Formaat: 22,8 x 18,5 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk 2002
ISBN 90-5027-111-1
Prijs € 13,50 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 168 pagina’s
Illustr.: 89 in kleur, 14 in zwart/wit

Hulpboek
Omvang: 100 pagina’s

Docentenhandleiding
Omvang: 48 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk: 2002
ISBN 90-5027-110-3
Prijs € 11,30

 

Sjef Kemper

Anton van Hooff

Pim Verhoeven

Harke Bremer