Moedwil of misverstand

ISBN: 90-5027-105-7
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Moedwil of misverstand
Over schuld en onschuld in Ovidius’ leven en werk

Moedwil of misverstand is de uitwerking van de syllabus voor het CE Latijn 2002. De kernauteur is Ovidius met zijn Metamorphoses. Hierin beschrijft hij een groot aantal gedaanteveranderingen die om zeer uiteenlopende redenen plaatsvinden: een straf of een beloning, hulp, maar ook de willekeur van de goden.
De thematiek van het pensum betreft het verband tussen iemands handelen en de gevolgen daarvan: in hoeverre is er sprake van schuld of onschuld? Ook in Ovidius’ eigen leven heeft de kwestie van schuld en onschuld een grote rol gespeeld. Keizer Augustus strafte hem met verbanning naar Tomi, maar Ovidius was overtuigd van zijn onschuld.

Tekstboek
In het Tekstboek treffen we aan: biografische teksten, Zeitgeschichte, het pensum, teksten ter vergelijking, veel kleurenreproducties.

Hulpboek
Het Hulpboek bevat een handleiding voor het gebruik, overzichten van taalkundige verschijnselen en stilistische middelen, vertaalhulp waarmee de leerlingen zelfstandig kunnen werken, vragen en opdrachten, een alfabetische lijst van basiswoorden.’

Docentenhandleiding
In de Docentenhandleiding staan een verantwoording van inhoud en opzet van het boek, de uitwerkingen van de vragen en opdrachten, een werkvertaling, vertaalopdrachten, een globale studiewijzer en een korte bibliografie.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Moedwil of misverstand
Over schuld en onschuld in Ovidius’ leven en werk

Caroline Fisser
Ton Jansen
Pim Verhoeven

Formaat: 22,8 x 18,5 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk 2001
ISBN 90-5027-105-7
Prijs € 13,75 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 168 pagina’s
Illustr.: 44 in kleur, 16 in zwart/wit

Hulpboek
Omvang: 132 pagina’s

Docentenhandleiding
Omvang: 84 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk: 2001
ISBN 90-5027-104-9
Prijs € 11,50

Pim Verhoeven

Caroline Fisser

Ton Jansen