Roma 1 Tekstboek

ISBN: 90-5027-076-X
  • Omschrijving
  • De auteurs

Roma 1
Goden en mensen

ROMA is een leergang Latijnse taal en cultuur voor de Basisvorming, die zich zeer goed leent voor zelfstandig werken en leren. In Roma worden taal en cultuur geïntegreerd aangeboden, waarbij het verwerven van kennis van én inzicht in de taal de grootste prioriteit heeft.

Roma bestaat uit twee delen. Elk deel omvat twee boeken: een Tekstboek en een Taalboek.

Tekstboek
Het Tekstboek bevat een verhalenreeks waarin de avonturen van Aeneas centraal staan. Daarnaast bevat het boek verdiepingsteksten over mythen en goden die in het verhaal van Aeneas een rol spelen, en over aspecten van de Romeinse samenleving.

De vele illustraties vormen een wezenlijk onderdeel van het cultuurhistorische aanbod.

In Roma worden de leerlingen getraind zich door oriëntatiemiddelen te oriënteren op de tekst. De vragen en opdrachten naast de Latijnse tekst begeleiden de leerlingen tijdens het vertaalproces. De vragen onder aan de tekst toetsen het tekstbegrip. Er is onderscheid aangebracht tussen feitelijke vragen, denkvragen en discussievragen. Daarnaast zijn er – vooruitlopend op de Tweede Fase – ook enige onderzoeksopdrachten opgenomen.

Taalboek
Het Taalboek bevat de volgende onderdelen:
Grammatica, een eenvoudige en bondige explicatie, waarbij geen voorkennis wordt verondersteld en het verwerven van inzicht centraal staat.
Taaloefeningen, veel en gevarieerd en gericht op taal- en woordenschatverwerving, het ontwikkelen van vertaalvaardigheid en tekstbegrip. Het hanteren van diverse vertaalstrategieën.
Woordenlijsten per tekst en alfabetisch.

Docentenhandleiding (niet meer leverbaar)

De Docentenhandleiding biedt:

– een verantwoording van de uitgangspunten van de methode

– een didactische handreiking

– instructiebladen voor de leerling met het oog op zelfwerkzaamheid

– de vertaling van de Latijnse teksten en uitwerkingen van de Taaloefeningen

– antwoorden op de vragen en opdrachten bij de Latijnse teksten en de cultuurhistorie

– voorbeeldtoetsen en proefvertalingen

– per les een overzicht van de kerndoelen die worden nagestreefd

– modelbladen voor foutenanalyse

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Pim Verhoeven

Caroline Fisser

Ary van den Heuvel

Drs. A. van den Heuvel