Summum bonum

ISBN: 978-90-5027-169-1
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Summum bonum
Een selectie uit de filosofische werken van Seneca

Summum bonum is de uitwerking van de syllabus voor het Centraal Examen Latijn 2013.

Tekstboek

Het examenpensum voor 2013 is ontleend aan de filosofische werken van Seneca, zijn dialogen en brieven. Als rode draad is aangegeven: levenskunst. Vanzelfsprekend is dit voor Seneca het leven volgens de stoïcijnse filosofie. Binnen dit thema is een gevarieerde selectie van teksten samengesteld, waarin allerlei aspecten van deze filosofie aan de orde komen. Zo bouwt de lezer geleidelijk inzicht op in het Stoïcijnse denken. We hebben in deze bundel geprobeerd dit proces enigszins te structureren door na elke tekst de kerngedachten kort bij elkaar te zetten. Daarnaast is een apart hoofdstuk gewijd aan de filosofie, waarin alles wat door de syllabus is voorgeschreven wordt uiteengezet. Uiteraard is het mogelijk dit hoofdstuk eerder of later te behandelen.

Het gaat bij Seneca natuurlijk niet alleen om de inhoud, maar ook heel specifiek om de vorm, om zijn indringende stijl. De eerste twee teksten in de bundel worden gevolgd door een stilistische analyse waarin wordt duidelijk gemaakt wat er zo bijzonder is aan Seneca’s stijl.

Hulpboek

In het Hulpboek bevinden zich de gebruikelijke overzichten van stilistische middelen, retorische en narratologische begrippen, grammaticablokken, sturende vragen (met de antwoorden), zinstructuren, vragen en opdrachten, een alfabetische lijst met basiswoorden, vertaalopgaven en de syllabus. In de vragen wordt geregeld op de stijl ingegaan. De teksten die worden aangeboden zijn meestal niet eenvoudig. We hebben geprobeerd de hulp bij het vertalen zo te doseren dat de leerling de tekst zelfstandig kan ontcijferen zonder dat alles meteen wordt ‘weggegeven’.

Docentenhandleiding

De Docentenhandleiding biedt een verantwoording, de minimumlijst Latijn, de uitwerking van de vragen en opdrachten, een werkvertaling van de Latijnse teksten, een aantal vertaalopgaven en de vertaling van deze vertaalopgaven met kolonindeling.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Summum bonum, CE Latijn 2013
Een selectie uit de filosofische werken van Seneca

Vincent Hunink
Ton Jansen
Fanny Struyk

Formaat: 24 x 20 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk 2012
ISBN 978-90-5027-169-1
Prijs € 20,00 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 120 pagina’s
Illustr.: 98 in kleur, 7 in zwart/wit
2 geografische kaarten

Hulpboek
Omvang: 132 pagina’s

Docentenhandleiding
Formaat: 24 x 20 cm
Omvang: 76 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk 2012
ISBN 978-90-5027-170-7
Prijs € 11,50

Vincent Hunink

Ton Jansen

Fanny Struyk