Vivat Roma! Tekstboek 1

ISBN: 978-90-5027-127-1
Vivat Roma 1 Tekstboek
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

NOG MAAR ENKELE EXEMPLAREN BESCHIKBAAR

Vivat Roma!

Vivat Roma! is de nieuwe versie van onze succesvolle Latijnse leergang Roma. De grote respons op de uitgebreide enquête heeft tot een flink aantal wijzigingen geleid. Zoveel dat een nieuwe titel op zijn plaats was. Met Vivat Roma! wordt het geloof in de houdbaarheid van de leergang uitgedrukt en tevens het hoofdthema van de methode aangegeven.

Vormgeving
Deze is onvergelijkbaar met die van de oorspronkelijke versie: de metamorfose betreft het formaat, de titel, de omslag, de hoofdstuk aanduidingen en -markeringen, zeer veel illustraties en vooral ook de lay-out en typografie. De verdeling over een Tekstboek en Taalboek is gehandhaafd.

Inhoud

Het Tekstboek heeft inhoudelijk de minste veranderingen ondergaan. Dit geldt zowel de voor cultuurhistorie als de Latijnse teksten. Alle nieuwe woorden staan nu naast de tekst, en de te leren woorden in lijstjes aan het eind van elke les. Hierdoor hebben de vragen en opmerkingen naast de tekst een plaats onder de tekst gekregen. Hun ‘tijdens het vertalen-karakter’ blijft door een duidelijke typografie behouden.

Het Tekstboek bevat een verhalenreeks waarin de avonturen van Aeneas centraal staan. De vele illustraties vormen een wezenlijk onderdeel van het cultuurhistorische aanbod.

Het Taalboek is drastisch gewijzigd en begint met een uiteenzetting voor de leerling over hoe de methode is opgezet en hoe ermee gewerkt moet/kan worden.
De grammatica-uitleg is grotendeels geherformuleerd en zodanig ‘verkaveld’, dat elk onderdeel direct wordt gevolgd door de erbij behorende oefeningen. Hierdoor zijn de modellen voor zelfwerkzaamheid in de Docentenhandleiding vervallen: de leerroute en de daarmee verbonden activiteiten worden ter plaatse in de marge van het Taalboek aangegeven. De strategieën zijn in hun huidige vorm verdwenen, maar waar nodig vervangen door een geverbaliseerde versie.
Na Les 6, 10 en 14 zijn in het Taalboek overzichten opgenomen van alle grammatica die tot dat moment is behandeld.
De oefeningen zijn grondig gecontroleerd en herzien. Een aantal oefeningen is uitgebreid, geschrapt of vervangen, en her en der zijn extra oefeningen toegevoegd.

De Docentenhandleiding is geheel conform  de beide leerlingenboeken opgezet en bevat de vertalingen en uitwerkingen van de Latijnse teksten, oefeningen en vragen en opdrachten. Bij elke les is een vertaalopgave opgenomen.

De Toetsenbundel bij Roma is ook bij Vivat Roma! te gebruiken.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Vivat Roma!
Taal en cultuur van de Romeinen


Caroline Fisser
Ary van den Heuvel
Pim Verhoeven

Formaat: 24 x 20 cm
Bindwijze: gebrocheerd

Tekstboek 1
Omvang: 160 pagina’s
Illustr.: 118 in kleur
6 in zwart/wit
Eerste druk: 2006
ISBN 978-90-5027-127-1
Prijs  € 23,00

Taalboek 1
Omvang: 120 pagina’s
Eerste druk: 2006
ISBN 90-5027-128-8
Prijs  € 16,75

Docentenhandleiding 1
Omvang: 104 pagina’s
Eerste druk: 2006
ISBN 90-5027-129-4
Prijs  € 23,95

Pim Verhoeven

Caroline Fisser

Ary van den Heuvel

Drs. A. van den Heuvel