Oorlog en vrede

ISBN: 90-5027-089-1
Oorlog en vrede
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Oorlog en vrede
Themaboek Klassieke Culturele Vorming 

Oorlog en vrede is een themaboek KCV bij ons basisboek Forum. Het biedt een gevarieerde verzameling teksten en beeldmateriaal, gekozen uit verschillende periodes en genres. De rode lijn door het boek is de vraag welke houding er wordt aangenomen tegenover oorlog.

Het boek bestaat uit drie blokken:
– Homerus’ Ilias (verhalen, beeldende kunst, receptie)
– Oorlog in het klassieke Griekenland (verhalen, theater, beeldende kunst, bouwkunst, receptie)
– De Romeinen: oorlog, burgeroorlog en vrede (verhalen, beeldende kunst, bouwkunst, receptie)

Ook in de beeldende kunst en de architectuur worden we geconfronteerd met opvattingen over oorlog en vrede: de Ara Pacis, de sculpturen in Olympia en Athene, de gedenkzuil van Trajanus.

De vragen en opdrachten vallen in vier categorieën uiteen:
– Inleidende vragen en opdrachten over passages uit Forum (achtergrondinformatie)
– Begripsvragen bij de teksten of afbeeldingen.
– Vragen en opdrachten die om een eigen reactie of stellingname vragen.
– Praktische opdrachten.

Docentenhandleiding
De Docentenhandleiding biedt een aantal praktische tips; een beschrijving van de geschatte studielast; de uitwerking van de vragen en opdrachten; een dertigtal zwart/wit afbeeldingen die gebruikt kunnen worden in zelf te vervaardigen toetsen; een beknopte bibliografie.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Oorlog en vrede
Themaboek Klassieke Culturele Vorming
Ton Jansen
Henk Singor

Formaat: 27,0 x 20,5 cm
Omvang: 144 pagina’s
Bindwijze: gebonden
Illustr.: 34 in kleur, 18 in zwart/wit
Eerste druk 1999
ISBN 90-5027-089-1
Prijs €  15,75

Docentenhandleiding
Omvang: 40 pagina’s
Bindwijze: geniet
Illustr.: 29 in zwart/wit
Eerste druk: 1999
ISBN 90-5027-090-5
Prijs €  13,95

Henk Singor

Ton Jansen