Afgelasting Studiemiddag

VANWEGE DE VERSCHERPTE MAATREGELEN RONDOM HET CORONA VIRUS

KAN DE HERMAION STUDIEMIDDAG HELAAS NIET DOORGAAN.

WE ZIEN U GRAAG EEN ANDERE KEER!

 

 

HERMAION STUDIEMIDDAG
Donderdag 26 maart, 12.30 – 17.30 uur
Trajanuszaal, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
Week van de Klassieken

 

PROGRAMMA

Recht voor Roscius? (door Olga Tellegen-Couperus)
Olga Tellegen-Couperus (voorheen docent Romeins recht aan de Universiteit van Tilburg) was en is nog steeds gefascineerd door het verband tussen Romeins recht en klassieke retorica. Aan de hand van Cicero’s pleidooi ter verdediging van Sextus Roscius uit Ameria laat zij zien hoe tijdens de dictatuur van Sulla het recht niet meer goed werkte en Cicero alleen nog kon proberen om Roscius met retorische middelen het leven te redden. Met succes.

Boekpresentatie Roma! (door Ton Jansen en Fanny Struyk)
Roma is een boek voor het vak LTC. Cultuur en taal worden geïntegreerd aangeboden, met veel teksten en veel illustraties. De hoeveelheid teksten is ruim voldoende om (een gedeelte van) het lectuurpensum voor de vijfde klas samen te stellen, maar het boek is zeker ook geschikt ter voorbereiding van een Romereis. Er zijn verhalen van Livius, brieven van Cicero, Seneca en Plinius, gedichten van Martialis, maar ook fragmenten van minder courante auteurs als Ennius, Seneca Pater, Ammianus Marcellinus, Lactantius en Augustinus. Alle teksten staan in direct verband met de stad Rome. In een apart hoofdstuk worden alle belangrijke antieke monumenten besproken, vergezeld van een of meer Latijnse teksten die iets over het monument vertellen.
Tijdens de boekpresentatie zullen de auteurs speciaal aandacht besteden aan de fragmenten uit Augustus’ Res Gestae en aan een aantal inscripties die in het boek zijn opgenomen.

In het spoor van Odysseus? (door Reinoutje Artz en Annet van den Bergh)
Verhalen uit de Odyssee is een nieuwe uitgave voor het vak GTC. Het boek bevat zeven episoden uit de Odyssee van Homerus. Hierin wordt een aantal van de avonturen verteld die Odysseus heeft meegemaakt op zijn tocht van Troje naar huis.
De auteurs Reinoutje Artz en Annet van den Bergh geven een overzicht van de verschillende onderwerpen die in het boek aan bod komen, zoals de geschiedenis van het houten paard, Lineair B en vaasschilderkunst. Vervolgens gaan ze onder de titel In het spoor van Odysseus? nader in op een discussie die al sinds de Oudheid wordt gevoerd: wat is de route geweest van Odysseus op zijn tocht van Troje naar Ithaca?

“Zien jullie de stenen sluitbalken heen en weer zwaaien?” (door Antiek Theater Herman Altena)
In Euripides’ Bakchen vormen zien en niet zien, gezien worden en niet gezien worden een centraal thema in de ontwikkeling van de plot. Maar zien en niet zien waren ook bepalend voor de manier waarop de toeschouwers de voorstelling beleefden. In Bakchen wordt meerdere malen verwezen naar elementen die in de dramatische wereld zichtbaar zijn. Hoe werden die verbeeld in het theater, en met welk effect? Welke mogelijkheden bood het décor? Welke keuzes legde de tekst op aan de acteurs en wat voor effect had hun keuze op de uitwerking van een scène en de interpretatie van een rol? Hoewel Euripides zijn laatste trilogie – waarvan Iphigeneia in Aulis het eerste en Bakchen het derde deel vormden – schreef tijdens zijn verblijf aan het hof van de Macedonische vorst Archelaos, lijken de stukken geconcipieerd te zijn met het oog op een Atheens publiek. De trilogie werd in 405 v. Chr. postuum opgevoerd in het Atheense Dionysostheater, in de regie van Euripides’ zoon. De topografie van het Dionysostheater vormt dan ook het uitgangspunt voor deze lezing.