Hermaion Studiemiddag donderdag 4 april

Hermaion Studiemiddag 4 april 2024Op donderdag 4 april bent u van harte welkom op onze jaarlijkse Hermaion Studiemiddag. De Hermaion Studiemiddag wordt gehouden in het kader van de Week van de Klassieken in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Op het programma staan de onderwerpen van het CE Latijn en Grieks 2025.

Aanmelden? Stuur een mail naar info@hermaion.nl, en vermeld uw naam, school en namen van eventuele collega’s die ook mee gaan.

 

PROGRAMMA

13.30 Inloop

14.00 Welkom

14.00 Vergilius: de toekomst voltooid
lezing dr. Hans Smolenaars
In deze lezing behandelt Hans Smolenaars de tekst en interpretatie van enkele passages uit het pensum, als aanvulling en ondersteuning bij de lectuur van het pensum Vergilius. Aan de orde komen onder andere de (in)directe overlevering van de tekst, de intertekstuele verwijzingen naar – vooral – Homerus en Lucretius, en externe gegevens, zoals Pausanias’ verslag over zijn bezoek aan de schilderingen van Polygnotus in Delphi.

14.45 Van Aeneas naar Augustus
Ton Jansen in vraaggesprek met Hans Smolenaars
Ton Jansen (auteur van de eindexamenbundel Latijn Van Aeneas naar Augustus en Hans Smolenaars gaan in discussie over de bevindingen van Smolenaars en de hiermee samenhangende interpretaties in Smolenaars Vergilius: De Toekomst Voltooid.

15.15 Pauze

15.45 Waarin lijk jij op Antigone?
Interactieve presentatie door het Internationaal Theater Amsterdam (ITA)
ITA geeft een interactieve presentatie van de workshop Antigone. Het wordt een presentatie waarin u veel inspiratie kan opdoen voor gesprekken in de klas. Antigone is een theatrale rondleiding én workshop in één rondom de vraag: ‘Waarvoor kom jij in opstand?’. Aan de hand van het verhaal van Antigone onderzoeken leerlingen de geschiedenis van verhalen, elementen om verhalen te vertellen, de kracht van complexiteit in een verhaal én welk verhaal zij nu belangrijk vinden om te vertellen. Centrale vragen zijn: Waar gaat het verhaal van Antigone voor jou het meeste over: Macht – Liefde – Idealisme? Waarin lijk jij op Antigone?

16.45 Afsluiting en borrel

Aanmelden? Stuur een mail naar info@hermaion.nl, en vermeld uw naam, school en namen van eventuele collega’s die ook mee gaan.