Lesmateriaal bij expositie Constantijn

Rome. De droom van keizer Constantijn.
Van 3 oktober 2015 t/m 7 februari 2016 herbergt De Nieuwe Kerk Amsterdam zeldzaam erfgoed dat nog niet eerder in Nederland was te zien. Zo is het beroemde vierde-eeuwse marmeren beeld van de Goede Herder, topstuk uit de Vaticaanse Musea, te bezichtigen, naast Romeinse mozaïeken, fresco’s, sarcofagen, schilderijen en de iconische rechterhand van een van de kolossale standbeelden van Constantijn uit de Capitolijnse Musea.

Klassikaal bezoek
Een bezoek met uw leerlingen aan deze tentoonstelling kan dienen als opmaat voor de Romereis. Of het vormt een mooie afsluiting wanneer u eens wilt afwijken van het gebruikelijke curriculum door enkele lessen te wijden aan de archeologie en geschiedenis, en het lezen van een klassieke tekst uit deze boeiende periode van het Romeinse Rijk. Speciaal voor deze lessen is er materiaal ontwikkeld.

Dit lesmateriaal is gepresenteerd op 2 oktober jl. tijdens de Studiemiddag die wij met De Nieuwe Kerk hebben georganiseerd. Het materiaal bestaat uit diverse achtergrondinformatie en enkele passages uit Lactantius’ De dood van de vervolgers: 

Inhoud:

  • Maxentius en Constantijn: transformaties in het Rome van de vroege vierde eeuw
    door prof. dr. Eric Moorman
  • De opkomst van het christendom in de materiële cultuur van Rome
    door prof. dr. Sible de Blaauw
  • Lactantius, De dood van de vervolgers
    door dr. Vincent Hunink

 

U kunt hier het materiaal downloaden:

Pdf bestanden: Constantijn Leerlingenmateriaal en Constantijn, Docentenmateriaal

Word bestand: Lesmateriaal. Lactantius, De dood van de vervolgers

Pdf bestanden van de lezingen:  Lezing Eric Moormann, Lezing Sible de Blaauw en Lezing Vincent Hunink

Afb.5 Afb.2 Inv 407 yƒ