Beknopte syntaxis van het klassiek Grieks

ISBN: 90-5027-101-4
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Beknopte syntaxis van het klassiek Grieks

Wanneer gebruik je in het klassiek Grieks een imperfectum, wanneer een aoristus? Hoe zit het met de woordvolgorde? Welke functie hebben de Griekse partikels? Wie een Griekse tekst leest, wordt onherroepelijk met dergelijke vragen geconfronteerd.

De Beknopte syntaxis van het klassiek Grieks probeert in kort bestek een antwoord op deze vragen te geven door de voornaamste syntactische feiten uit de klassieke periode te behandelen. De uitleg van de diverse taalverschijnselen is niet gebonden aan een bepaalde theorie, maar houdt wel rekening met recente inzichten uit de taalkunde. Alle verschijnselen worden geïllustreerd met voorbeelden uit Griekse teksten, die voorzien zijn van een Nederlandse vertaling. Behandeld worden: tempora en modi, hoofd- en bijzinnen, indirecte rede, lidwoord, naamvallen, preposities, woordvolgorde en partikels.

Deze syntaxis is in eerste instantie bedoeld voor (eerste- en tweedejaars)studenten Grieks en Latijn, maar is ook heel geschikt voor docenten in het VWO die willen kennisnemen van nieuwe ontwikkelingen in de beschrijving van het Grieks of die hun kennis van de Griekse syntaxis willen opfrissen.

De auteurs hebben ruime ervaring in het doceren van de Griekse taalkunde aan eerstejaarsstudenten; deze syntaxis is dan ook gebaseerd op hun onderwijservaringen.
Albert Rijksbaron is hoogleraar Grieks aan de Universiteit van Amsterdam,
Siem Slings was hoogleraar Grieks aan de Vrije Universiteit te Amsterdam,
Peter Stork is universitair docent Grieks aan de Rijksuniversiteit Leiden,
Gerry Wakker is universitair docent Grieks aan de Rijksuniversiteit Groningen

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Beknopte syntaxis van het klassiek Grieks

Formaat: 25,5 x 20,0 cm
Omvang: 200 pagina’s
Bindwijze: gebonden
Eerste druk 2000
ISBN 90-5027-101-4
Prijs € 20,-

Peter Stork

Siem Slings

Albert Rijksbaron

Gerrie Wakker

Prof. dr. G.C. Wakker