Medea

ISBN: 978-90-5027-171-4
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Medea
Een tragedie van Euripides 

Medea, de verstoten vrouw die haar echtgenoot straft door haar eigen kinderen te vermoorden, heeft door de eeuwen heen vele dichters en schrijvers geïnspireerd. In de verschillende versies die van het Medeaverhaal bestaan, is het karakter van Medea op de meest uiteenlopende wijzen geïnterpreteerd, van onschuldige moeder, die de dood van haar kinderen in de schoenen krijgt geschoven, via gekrenkte vrouw die haar wraaklust op haar man botviert, tot feministe, onaangepaste vreemdeling, barbaar en zelfs heks. De Medea van Euripides is het oudste overgeleverde werk met deze mythe als onderwerp en wordt nog altijd beschouwd als het meest indrukwekkende.

Tekstboek
In het Tekstboek staan de Griekse en vertaalde teksten die voor het examen gelezen moeten worden. Behalve de tekst van Euripides zijn ook passages uit de Metamorphosen en de Heroïdes van Ovidius opgenomen. Hierin wordt Medea vanuit een ander perspectief bekeken. Ook wordt in dit boek de voorgeschreven stof over genre en cultuurhistorische achtergronden behandeld. Voor de afwisseling staan verspreid door het boek korte informatieve teksten, die niet tot de voorgeschreven stof behoren. Deze zijn in een gekleurd kader geplaatst.

Hulpboek
In het Hulpboek bevinden zich de gebruikelijke overzichten van taaleigen, stilistische middelen, retorische en narratologische begrippen; verder vertaalhulp, sturende vragen (met de antwoorden), vragen en opdrachten, een alfabetische lijst met basiswoorden, vertaalopgaven en de syllabus.

Docentenhandleiding (niet meer leverbaar, raadpleeg eventueel de uitgever)
De Docentenhandleiding biedt een verantwoording, de minimumlijst Grieks, de uitwerking van de vragen en opdrachten, een werkvertaling van de Griekse teksten, een aantal vertaalopgaven en de vertaling van deze vertaalopgaven met kolonindeling.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Medea
Een tragedie van Euripides 

Reinoutje Artz
Annet van den Bergh
Hein van Dolen
Irene de Jong

Formaat: 24 x 20 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk 2012
ISBN 978-90-5027-171-4
Prijs € 20,00 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 120 pagina’s
Illustr.: 61 in kleur, 1 in zwart/wit
2 geografische kaarten

Hulpboek
Omvang: 116 pagina’s

Docentenhandleiding
Formaat: 24 x 20 cm
Omvang: 00 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk 2012
ISBN 978-90-5027-172-1
Prijs € 11,50

Hein van Dolen

Drs. Hein L. van Dolen

Irene de Jong

Prof. dr. Irene de Jong

Annet van den Bergh

Mw. drs. A.C. van den Bergh

Reinoutje Artz

Mw. drs. Reinoutje L. Artz