Fatale verlangens

ISBN: 978-90-5027-180-6
Fatale verlangens. Verhalen van Ovidius.
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Fatale verlangens
verhalen van Ovidius

Fatale verlangens, verhalen van Ovidius is de uitwerking van de syllabus voor het Centraal Examen Latijn 2014.

Voor de zesde keer is Ovidius de auteur voor het centraal examen Latijn. Opnieuw blijkt hij voldoende stof te bieden voor een verzameling spannende en geestige verhalen.

Tekstboek

Zoals gewoonlijk hebben de auteurs er naar gestreefd Ovidius zoveel mogelijk tot zijn recht te laten komen en de leerlingen te helpen bij het zelf vertalen van de teksten. Dit betekent dat er hulp wordt geboden waar dit noodzakelijk is, maar dat de leerling niet te veel initiatief uit handen wordt genomen. Soms stellen de auteurs een sturende vraag in plaats van een aantekening te geven. In de inleidende hoofdstukken vindt u de cultuurhistorische informatie die door de syllabus wordt voorgeschreven. De vertalingen van de Metamorphosen zijn van de hand van M. d’Hane-Scheltema; het Proserpina-verhaal uit de Fasti is speciaal voor deze bundel vertaald door Vincent Hunink.

Hulpboek

In het Hulpboek vindt u de gebruikelijke overzichten van stilistische middelen, narratologische en argumentatieve begrippen, grammaticablokken, sturende vragen (met de antwoorden), vragen en opdrachten, een alfabetische lijst met basiswoorden, vertaalopgaven en de syllabus.

Docentenhandleiding

De Docentenhandleiding biedt een verantwoording, de minimumlijst Latijn, de uitwerking van de vragen en opdrachten, een werkvertaling van de Latijnse teksten, een aantal vertaalopgaven en de correctiemodellen van de vertaalopgaven uit Hulpboek en Docentenhandleiding.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Fatale verlangens
Verhalen van Ovidius 

Ton Jansen

Fanny Struyk

 

Formaat: 24 x 20 cm

Bindwijze: gebrocheerd

Eerste druk 2013

ISBN 978-90-5027-180-6

Prijs € 20,00 (2 delen)

 

Tekstboek

Omvang: 122 pagina’s

Illustr.:  73 in kleur, 13 in zwart/wit

1 geografische kaart

 

Hulpboek

Omvang: 134 pagina’s

 

Docentenhandleiding

Formaat: 24 x 20 cm

Omvang: 72 pagina’s

Bindwijze: geniet

Eerste druk 2013

ISBN 978-90-5027-179-0

Prijs € 11,50

Ton Jansen

Fanny Struyk