Gezworen vijand

ISBN: 90-5027-125-1
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Gezworen vijand
Livius over Hannibal en zijn oorlog tegen Rome 

Gezworen vijand is de uitgave voor het examen Latijn 2006 dat als centraal thema had de strijd om de hegemonie over de gebieden rond het westelijk deel van de Middellandse Zee. Hierbij raakten Rome en Carthago in de derde eeuw v. Chr. met elkaar in conflict, wat uitliep op drie grote oorlogen, waarin Carthago uiteindelijk werd verslagen.
Voor de Romeinen was de Tweede Punische Oorlog die ze van 218 tot 201 met de Carthager (of Puniërs) voerden de meest traumatische periode uit hun geschiedenis. Alle ellende was in hun ogen de schuld van maar één man: de Carthaagse veldheer Hannibal. Hij was maar op één ding uit geweest: de vernietiging van Rome. Reeds als jongetje zou hij een eed hebben afgelegd om zo gauw hij kon vijand van het Romeinse volk te zijn.
Deze ‘gezworen vijand’ is de centrale figuur in de tien boekrollen, libri, die de Romeinse geschiedschrijver Titus Livius aan de Tweede Punische Oorlog heeft gewijd, en speelt ook de hoofdrol in ons boek Gezworen vijand. De Latijnse teksten en de teksten in vertaling zijn dan ook nagenoeg in hun geheel aan de Ab urbe condita van Livius ontleend.

Voor Livius bood de geschiedenis van het oude Rome een ontsnapping aan de ellendige situatie van zijn dagen. In de Tweede Punische Oorlog bewees het Romeinse volk namelijk over een enorme veerkracht te beschikken. Het kwam de zwaarste slagen te boven. Ook vond het na enige tijd de leiders die tegen Hannibal waren opgewassen, met name leden van de familie van de Cornelii Scipiones.

Oorlogen doen bijzondere dingen met mensen, niet alleen met leiders, maar ook met het volk. In dit boek gaat het dan ook vooral om het samenspel tussen leiders en volk.

Het ligt voor de hand dat de mannen hierbij veel aandacht krijgen. Oorlog voeren was in de Oudheid nu eenmaal louter een mannenzaak. Maar natuurlijk waren er ook vrouwen bij betrokken. Een apart hoofdstuk laat zien wat oorlog enkele vrouwen uit de Oudheid heeft aangedaan.

En hoe vergaat het de grote leiders als de oorlog is afgelopen? Hun lot is vaak tragisch zoals we in het slothoofdstuk zullen zien.


Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Gezworen vijand 

Harke Bremer

Pauline Gombert

Anton van Hooff

Sjef Kemper

Durk Nota

Formaat: 22,8 x 18,5 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk 2005
ISBN 90-5027-125-1
Prijs € 13,75  (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 188 pagina’s
Illustr.:  88 in kleur, 19 zwart/wit
15 geografische kaarten en situatietekeningen

Hulpboek
Omvang: 144 pagina’s

Docentenhandleiding 

Omvang: 80 pagina’s

Bindwijze: gebrocheerd

Eerste druk: 2005

ISBN 90-5027-126-X

Prijs € 11,50

Pauline Gombert

Durk Nota

Sjef Kemper

Anton van Hooff

Harke Bremer