Grammaticus

ISBN: 978-90-5027-092-2
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteur

Grammaticus

Grammaticus is bestemd voor iedereen die een willekeurige leergang Latijn geheel of gedeeltelijk heeft doorgewerkt. Grammaticus biedt hun de gelegenheid de kennis opgedaan langs het door een leergang bepaalde grammaticale pad in een systematische en overzichtelijke opzet ter beschikking te hebben.

Grammaticus verschaft als elke schoolgrammatica een overzicht van de belangrijkste morfologische en syntactische verschijnselen. Voor de grammaticale terminologie zijn meestal de aan het Latijn ontleende benamingen – voorzien van een Nederlandse vertaling – gebruikt.

De voorbeeldzinnen zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden en hebben de minimale omvang, die nodig is om het beschreven grammaticale verschijnsel te demonstreren.

De morfologie (hoofdstuk 1 en 2) is traditioneel van inhoud, maar in een rustige en overzichtelijke lay-out ondergebracht, zonder woordbeeld verstorende elementen als streepjes, spaties, vet en cursief in de paradigmata.

De syntaxis (hoofdstuk 3) is – evenals in onze leergangen  Via Latina, Lingua Latina en Vivat Roma! – gebaseerd op de valentiegrammatica. Met behulp van het hierop berustende zinsmodel kunnen allerlei ingewikkelde syntactische verschijnselen in een eenvoudig schema visueel worden gemaakt. Uiteraard is dit model in sterk vereenvoudigde en aangepaste vorm gehanteerd.

Achter in Grammaticus is een uitgebreide index opgenomen, zodat het boek niet alleen als leer- en repeteerboek, maar ook als naslagwerk kan worden gebruikt.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Grammaticus
Basisgrammatica Latijn
Ary van den Heuvel

Formaat: 22,8 x 18,0 cm

Omvang: 120 pagina’s

Bindwijze: gebrocheerd

Eerste druk 1999

Vierde druk 2010

ISBN 978-90-5027-092-2

Prijs € 13,75

 

Ary van den Heuvel

Drs. A. van den Heuvel