Ibant obscuri

ISBN: 978-90-5027-159-2
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Ibant obscuri
De onderwereld in Vergilius’ Aeneis

Ibant obscuri is de uitwerking van de syllabus voor het Centraal Examen Latijn 2011.

Tekstboek
Het pensum van deze Vegilius-uitgave omvat het gehele zesde boek van de Aeneis, voor een groot deel in vertaling. Daarnaast zijn uit boek 1 en 4 passages opgenomen die te maken hebben met de liefde tussen Aeneas en Dido en het noodlottig einde daarvan. Deze passages vormen een achtergrond bij Aeneas’ ontmoeting met de schim van Dido in de onderwereld in boek 6.Ter vergelijking dienen teksten uit het elfde boek van Homerus’ Odyssee.
Het zesde boek van de Aeneis is een prachtig boek, van grote poëtische kracht en met een diepzinnige inhoud. Maar Vergilius lezen is niet eenvoudig. Dat betreft in de eerste plaats de taal. In de annotaties bij de teksten wordt de leerling op evenwichtige wijze de helpende hand geboden. De vele vragen en opdrachten hebben tot doel de leerling tot beter begrip van de tekst te brengen en verbanden te laten ontdekken, zowel binnen de tekst als tussen de tekst en de cultuurhistorische context.
Wat dit laatste betreft, om Vergilius te begrijpen is kennis van de geschiedenis, de literaire traditie en, met name bij boek 6, de religie en filosofie onontbeerlijk. Hieraan zijn in het Tekstboek aparte hoofdstukken gewijd.
De laatste twee hoofdstukken zijn gewijd aan de vierde Ecloga en het Nachleben van Vergilius. De inhoud van deze hoofdstukken behoort niet tot de voor het examen voorgeschreven stof, maar biedt de mogelijkheid tot verbreding.
Het boek is geheel full colour uitgevoerd.

Hulpboek
Bij het annoteren van de teksten is naar een zo groot mogelijke evenwichtigheid gestreefd. Uiteraard worden taalkundige barrières geslecht, maar alleen wanneer dit echt nodig is en de gebruiker niet zelf tot een oplossing kan komen. Behalve annotaties bevat het Hulpboek een overzicht van taalkundige bijzonderheden, stilistische middelen, narratologische begrippen en metriek, grammaticablokken, sturende vragen (met de antwoorden), zinstructuren, vragen en opdrachten, een alfabetische lijst met basiswoorden, vertaalopgaven en de syllabus.

Docentenhandleiding
De Docentenhandleiding geeft de antwoorden van de vragen en opdrachten, een werkvertaling van de Latijnse teksten, een aantal vertaalopgaven en de vertaling van deze vertaalopgaven.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Ibant obscuri
De onderwereld in Vergilius’ Aeneis

Ton Jansen
Fanny Struyk

Formaat: 24 x 20 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk 2010
ISBN 978-90-5027-159-2
Prijs € 20,00  (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 156 pagina’s
Illustr.: 98 in kleur, 3 in zwart/wit
8 geografische kaarten

Hulpboek
Omvang: 136 pagina’s

Docentenhandleiding
Formaat: 24 x 20 cm
Omvang: 64 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk: 2010
ISBN 978-90-5027-160-8
Prijs € 11,50

Ton Jansen

Fanny Struyk