Lectori salutem

ISBN: 978-90-5027-200-1
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Lectori salutem, brieven van Cicero, Plinius en Seneca is een uitwerking van de syllabus voor het Centraal Examen Latijn 2015. Voor het eerst zijn brieven van Cicero en Plinius in een examenprogramma gecombineerd, aangevuld met één brief van Seneca. Dit heeft een interessant pensum opgeleverd, waarin zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen de auteurs opvallen. Maar het is ook een moeilijk pensum. We hebben te maken met auteurs die heel verschillende persoonlijkheden waren en in heel verschillende tijden leefden. Met name bij Cicero is het belangrijk precies op de hoogte te zijn van de politieke context waarin een brief geschreven is. In de inleidingen en de vertaalhulp wordt daarom deze context steeds zo uitvoerig als noodzakelijk en zo beknopt als mogelijk naar voren gebracht. Ook taalkundig stellen de teksten hoge eisen. Vanzelfsprekend hebben de auteurs weer gestreefd naar een gulden midden tussen hulp bieden en zelf laten ontdekken. De inleidende hoofdstukken bevatten de cultuurhistorische informatie die van belang is om de teksten in hun tijd te kunnen begrijpen.

 

Nieuwe opzet: alles in één 

Alles wat tot dusver in Tekstboek en Hulpboek stond, is dit jaar opgenomen in één zeer handzame band. Daarnaast bevindt zich in het boek een uitneembaar katern dat nogmaals alle Latijnse teksten bevat, maar dan met een grotere regelafstand. De leerlingen kunnen dit katern naast de annotaties leggen en hun vertalingen en aantekeningen tussen de regels noteren. De Latijnse tekst in het boek kan na het vertalen gebruikt worden om zonder hulp de vertaling te repeteren.

 

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

LECTORI SALUTEM

Brieven van Cicero, Plinius en Seneca

Ton Jansen

Fanny Struyk

Vincent Hunink

 

Formaat: 24 x 17 cm

Bindwijze: gebonden

Eerste druk 2014

ISBN 978-90-5027-200-1

Prijs € 20,00 (één boek, met uitneembaar katern)

 

Docentenhandleiding

Formaat: 24 x 17 cm

Bindwijze: geniet

Eerste druk 2014

ISBN 978-90-5027-202-8

Prijs € 13,50

 

Losse katern

Het katern is apart te bestellen bij de uitgever. Zo kunt u een volgend jaar opnieuw profiteren van deze opzet. Prijs per stuk € 2,- met een minimumafname van vijf stuks.

 

Vincent Hunink

Ton Jansen

Fanny Struyk