Liefde, lust en leven

ISBN: 90-5027-085-9
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteur

Liefde, lust en leven
Gedichten van Catullus, Martialis en Horatius 

Gedichten van Catullus, Horatius en Martialis vormen de tekst van dit boek voor het Schoolexamen Latijn. Ze zijn gekozen binnen twee thema’s: Liefde en lust en Leven.

Tekstboek
In het Tekstboek wordt rond het thema liefde en lust eerst nagegaan of er veel veranderd is in tweeduizend jaar. Welke gevoelens hadden de Romeinse dichters en hoe uitten ze die?

Binnen dit thema zijn bij Catullus ook enkele gedichten van andere dichters opgenomen. Het thema leven gaat na wat het betekende als dichter te leven in de Romeinse maatschappij (zijn zelfbeeld, maatschap-pelijke positie, levensvisie). Er wordt ook veel aandacht besteed aan de vorm van de gedichten.

Vragen en opdrachten trainen de leerlingen in de nieuwe vaardigheden voor het CE. Door de combinatie van twee thema’s en drie auteurs biedt het boek de mogelijkheid tot een gevarieerd gebruik.

Hulpboek
De aantekeningen in het Hulpboek stellen de leerlingen in staat geheel zelfstandig te werken. Een taaleigen, een lijst van stijlmiddelen en een alfabetische lijst van basiswoorden completeren het geheel.

Docentenhandleiding (niet meer voorradig)
In de Docentenhandleiding zijn opgenomen de uitwerking van de vragen en opdrachten, een werkvertaling, vertaalopgaven, extra vragen en opdrachten, extra toetsmateriaal, de Catulli Carmina van Orff en extra praktische opdrachten.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Liefde, lust en leven

Caroline Fisser

Formaat: 22,8 x 19,0 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Tweede druk 2000
ISBN 90-5027-085-9
Prijs € 15,75 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 124 pagina’s
Illustr.: 12 in kleur, 20 in zwart/wit

Hulpboek
Omvang: 84 pagina’s

Docentenhandleiding
Omvang: 96 pagina’s
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk: 1999
ISBN 90-5027-086-7
Prijs € 17,95

Caroline Fisser