Lingua Latina 2

ISBN: 978-90-5027-119-6
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Lingua Latina 2
Taal en cultuur van de Romeinen

Het met zorg ontwikkelde didactisch concept van deel 1 wordt in Lingua Latina deel 2 gecontinueerd: elke Les verloopt via een aantal blokken: van Cultuurblok tot Toetsblok.

In de Taalblokken wordt de grammatica verder ontwikkeld. De hiermee verbonden oefeningen in het Oefenblok zijn zeer gevarieerd en zo mogelijk van nog grotere diversiteit dan in deel 1. In het Tekstblok maken we kennis met een nieuwe verhalenreeks: van Aeneas tot Augustus.

Deze reeks is ingebed in een historisch overzicht in het Cultuurblok over dezelfde periode. Hiermee bereiken we een tweeledig doel. De progressie in de kennis van het Latijn loopt parallel aan die van de historie, waarin alle hoogtepunten zijn vertegen-woordigd: Aeneas, Romulus en Remus, koningstijd, republiek, Punische oorlogen, verovering van Griekenland, Gracchen, Marius en Sulla, Cato en Julius Caesar. De opzet is zodanig dat de inhoud van de Latijnse teksten harmonieus met de geschiedenis van Rome is verbonden, zoals in deel 1 met de kennis van het dagelijks leven en de stad Rome. De illustraties zijn weer met veel zorg gekozen en gereproduceerd, zodat ze niet alleen op zichzelf van goede kwaliteit zijn – scherpte en kleurechtheid –, maar ook in combinatie met de overige afbeeldingen op dezelfde en overstaande pagina een verantwoord palet vormen.

Docentenhandleiding

De Docentenhandleiding bevat een uitvoerige bespreking en uitwerking per les, een didactische handreiking, veel toetsmateriaal en extra vragen en opdrachten bij de cultuurblokken.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Lingua Latina
Taal en cultuur van de Romeinen 2

Ary van den Heuvel

Joanneke van den Heuvel

Formaat: 27,0 x 20,5 cm

Omvang: 232 pagina’s

Bindwijze: gebonden

Illustr.: 167 in kleur, 15 in zwart/wit

Eerste druk 2003

Tweede druk 2007

ISBN 978-90-5027-119-6

Prijs € 23,95

Docentenhandleiding 

Formaat: 26,5 x 20 cm

Omvang: 128 pagina’s

Bindwijze: gebrocheerd

Eerste druk: 2005

ISBN 90-5027-120-0

Prijs € 23,95

Ary van den Heuvel

Drs. A. van den Heuvel

Joanneke van den Heuvel

Mw. drs. J.B. van den Heuvel