Mane Novum

ISBN: 90-5027-021-2
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

MANE NOVUM
Chr. Latijnse teksten uit de 2e tot de 9e eeuw

Mane novum is opgezet in de lijn van het “oude” eindexamen klassieke talen.

Tekstboek
Het Tekstboek bevat christelijke Latijnse teksten, die alle van informatieve inleidingen zijn voorzien.
Hiernaast zijn cultuur- en kerkhistorische exposés en teksten in vertaling opgenomen, en de rubriek “Vragen en opdrachten”.

Mane novum is ingedeeld in drie delen:

  1. De christenen en de Romeinse staat: Cyprianus, Maximilianus, Minucius Felix, Lactantius, Prudentius, Ambrosius enz.
  2. De christenen en de klassieke cultuur: Augustinus, Hiëronymus, Lactantius, Claudianus, Proba, Ambrosius, Prudentius enz.
  3. De christenen in de vroege middeleeuwen: Iordanus, Gregorius van Tours, Gregorius de Grote, Alcuin, Einhard enz.

De tekstkeuze is zeer gevarieerd: brieven, martelarenakten, dialogen, vertellingen, historiografie, poëzie, “confessiones”,”biografieën enz.

Hulpboek
Het Hulpboek biedt uitgebreide annotaties.

Docentenhandleiding
De Docentenhandleiding bevat de uitwerkingen van de vragen en opdrachten,
een werkvertaling van de Latijnse teksten en een uitgebreide bibliografie. Het biedt uitgebreide annotaties.

Schoolexamen
Mane novum is goed bruikbaar voor het Schoolexamen Latijn.
Het boek kan ook goede diensten bewijzen aan studenten uit het universitair en hoger onderwijs en elke andere geïnteresseerde (leesgroepen).

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

MANE NOVUM
Marion van Assendelft
George Dölle
Ton Hilhorst
Wim Palmen
Anne-Marie Palmer-Foster
Edmé Smits

Formaat: 22,8 x 18,0 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk 1992
ISBN 90-5027-021-2
Prijs € 13,75 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 216 pagina’s
Illustr.: 64 in zwart/wit

Hulpboek
Omvang: 64 pagina’s

Docentenhandleiding
Omvang: 112 pagina’s
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk: 1992
ISBN 90-5027-023-9
Prijs € 13,50

Edmé Smits

Anne-Marie Palmer-Foster

Wim Palmen

Ton Hilhorst

George Dölle

Marion van Assendelft