Ovidius en Caesar

ISBN: 90-5027-068-9
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Ovidius en Caesar
Versieren en manipuleren met taal 

Ovidius en Caesar is een lesboek waarin een begin wordt gemaakt met het lezen en vertalen van originele Latijnse teksten voor het Schoolexamen Latijn.
Het boek sluit aan op elke gebruikte methode in de onderbouw en is zo opgezet dat de leerlingen er zelfstandig mee kunnen werken.

Tekstboek
In het Tekstboek zijn opgenomen uit de Metamorphosen: Daedalus en Icarus, De Lycische boeren en Pygmalion. Met behulp van de inleidende teksten, de vertaalhulp en de opdrachten wordt de leerling gevoel bijgebracht voor het eigen karakter van de Latijnse poëzie. Uit De Bello Gallico zijn teksten gekozen over Ambiorix en Dumnorix.
De leerling wordt duidelijk gemaakt hoe Caesar een boeiend, maar gekleurd verslag geeft van zijn optreden in Gallië. Het boek bevat ca. 13 pagina’s tekst in het Latijn en 8 in vertaling. Elk tekstgedeelte wordt ingeleid door een oriëntatie op inhoud, vorm en taal en afgesloten met een reflectie op het geleerde.

Hulpboek
Het Hulpboek bevat een gemarkeerde Latijnse tekst, aantekeningen, structuurschema’s en sturende vragen; ook oefeningen met het woordenboek, vertaalstrategieën, en een alfabetische lijst van basiswoorden.

Docentenhandleiding

De Docentenhandleiding geeft voorbeelden van de inrichting van het literatuurprogramma in klas 4 en 5 en een studiewijzer; daarnaast bladen voor zelfwerkzaamheid, controlebladen met antwoorden, werkvertalingen, extra vragen en proefvertalingen enz.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Ovidius en Caesar 

Caroline Fisser

Pim Verhoeven

Formaat: 22,8 x 19,0 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Derde druk 2003
ISBN 90-5027-068-9
Prijs  € 19,75 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 120 pagina’s
Illustr.: 56 in kleur, 9 in zwart/wit

Hulpboek
Omvang: 144 pagina’s
Illustr.: 4 in zwart/wit

Docentenhandleiding
Formaat: 29,7 x 21 cm
Omvang: 60 pagina’s
Bindwijze: geniet
Derde druk 2000
ISBN 90-5027-070-0
Prijs  €  17,95

Pim Verhoeven

Caroline Fisser