Van koningen naar consuls

ISBN: 978-90-5027-163-9
  • Omschrijving
  • De auteurs

Van koningen naar consuls
Livius over Romes eerste eeuwen

Van koningen naar consuls is de uitwerking van de syllabus voor het Centraal Examen Latijn 2012.

Tekstboek

Het pensum is geheel ontleend aan de eerste twee boeken van Ab urbe condita en gaat dus over de koningstijd en het begin van de republiek. Wat betreft de cultuurhistorische achtergronden is gekozen voor vrij uitvoerige hoofdstukken over de ontwikkeling van het genre en vooral ook de geschiedenis. Livius is een historicus en het is belangrijk niet alleen toelichting te geven bij de tijd die hij beschrijft, maar ook iets te vertellen over de ontwikkeling daarna tot aan zijn eigen tijd toe. Daarnaast worden de verhalen zelf steeds ingeleid door een korte paragraaf waarin wordt ingegaan op de historiciteit van het verhaal en/of de mogelijke betekenis en bedoeling ervan. Inhoudelijke informatie die op zinsniveau noodzakelijk is, wordt in de aantekeningen gegeven.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de stijl van Livius, dus aan zijn werk als kunstwerk.

De vragen in het Hulpboek helpen de leerling zijn begrip van de tekst te verdiepen, oog te krijgen voor de bijzonderheden op het gebied van de stijl en zich bewust te worden van de historische verbanden en van het doel dat Livius met zijn monumentale werk heeft nagestreefd.

Hulpboek
Bij het annoteren van de teksten is naar een zo groot mogelijke evenwichtigheid gestreefd. Een leerling moet zich met de vertaalhulp een weg door een stuk tekst kunnen banen, maar dan wel zo dat niet ieder hobbeltje wordt weggenomen. In principe wordt er zo weinig mogelijk weggegeven en getracht met syntactische aanwijzingen en structuurschema’s de leerling op het goede spoor te brengen.
Met doordachte keuzes wordt getracht de (ver)taalvaardigheid te verbeteren én het plezier dat de leerling kan beleven aan deze soms weerbarstige materie te vergroten.
Behalve annotaties bevat het Hulpboek een overzicht van taalkundige bijzonderheden, stilistische middelen, narratologische begrippen, grammaticablokken, sturende vragen (met de antwoorden), zinstructuren, vragen en opdrachten, een alfabetische lijst met basiswoorden, vertaalopgaven en de syllabus.

Docentenhandleiding
De Docentenhandleiding biedt een verantwoording, de minimumlijst Latijn, de uitwerking van de vragen en opdrachten, een werkvertaling van de Latijnse teksten, een aantal vertaalopgaven en de vertaling van deze vertaalopgaven met kolonindeling.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Fik Meijer

Ton Jansen

Fanny Struyk