Via Latina Tekstboek 2

ISBN: 978-90-5027-174-5
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Via Latina Tekstboek 2
Taal en cultuur van de Romeinen 

Opzet van de leergang

Hieronder volgt een korte omschrijving van de leergang Via Latina. Voor een complete beschrijving en motivatie van de opzet van de leergang kunt u hier doorklikken naar pagina 5-14 van de Docentenhandleiding.

Via Latina is een leergang Latijnse taal en cultuur. De leergang bestaat uit twee delen; beide delen kennen een Tekstboek en een Taalboek, die naast elkaar worden gebruikt. Alle lessen zijn opgebouwd uit een zich herhalend aantal blokken, die de leidraad vormen voor het te volgen leerproces. Aan de hand van opeenvolgende instructies wordt de (zelfstandig werkende) leerling door elke les geleid.

Tekstboek

In het Tekstboek staan de cultuur- en tekstblokken. Elke les begint met een rijk geïllustreerd cultuurblok. De onderwerpen die hier aan de orde komen, hangen nauw samen met de inhoud van de te lezen Latijnse tekst. Ze leiden de gebeurtenissen van de tekst in en leveren de voorkennis voor het begrijpend lezen ervan.

Het tekstblok bevat de Latijnse verhalenreeksen. In deel 2 van Via Latina 2 staan in Les 21-36 de oudste geschiedenis van Rome centraal, de Republiek en de vroege keizertijd. In de teksten van Les 37-45 worden de gebieden getoond waar in de Oudheid de fundamenten voor onze beschaving zijn gelegd: theater en literatuur, filosofie, religie, recht, retorica, wiskunde en natuurwetenschappen, kunst en sport. Cultuur en taal zijn volledig geïntegreerd. De Latijnse teksten refereren aan authentieke bronnen en vormen een goede voorbereiding op het lezen van originele teksten.

Taalboek

In het Taalboek zijn grammatica en oefeningen opgenomen. In het taalblok wordt de nieuwe grammatica beschreven en uitgelegd. De uitleg beperkt zich niet alleen tot kennis van de taalfeiten, maar besteedt ook aandacht aan inzicht in en reflectie op het taalsysteem als zodanig. In het taalblok zijn grammaticale oefeningen opgenomen. Deze zijn zeer gevarieerd en weerspiegelen zoveel mogelijk een activiteit, c.q. trainen een vaardigheid, die bij het vertalen een rol speelt.

Docentenhandleiding

De Docentenhandleiding bevat een uitgebreide verantwoording over de opzet en didactische uitgangspunten van Via Latina, een uitvoerige bespreking en uitwerking per les, een didactische handreiking en een groot aantal toetsen.

Methodesite

Bij Via Latina hoort de methodesite te vinden op www.hermaiondigitaal.nl die voor iedereen vrij toegankelijk is. Op de site staat afwisselend oefenmateriaal, grammatica-overzichten en talrijke cultuuropdrachten.

 

Schooltas

Via Latina is ook digitaal te gebruiken in Schooltas. Schooltas is een app die het vertrouwde boek en schrift op de iPad, tablet, laptop of PC koppelt aan de nieuwe mogelijkheden van interactief leren. Zo toont Schooltas niet alleen de boeken, maar is het ook mogelijk om zelf links, audio en video toe te voegen en uit te wisselen door het plaatsen van prikkers. Kijk op www.schooltas.net hoe u de app installeert en een bundelcode aanvraagt. U kunt daarna zelf ‘bladeren’ in proefhoofdstukken van Via Latina of van een andere methode waarin u bent geïnteresseerd.

 

 

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Via Latina Tekstboek 2
Taal en cultuur van de Romeinen

Ary van den Heuvel
Joanneke van den Heuvel

Tekstboek
Formaat: 24 x 20 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk: 2013
ISBN: 978-90-5027-174-5
Prijs € 23,95

Taalboek
Formaat: 24 x 20 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk: 2013
ISBN: 978-90-5027-175-2
Prijs € 17,95

Docentenhandleiding
Formaat: 24 x 20 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk: 2013
ISBN: 978-90-5027-176-9
Prijs € 29,95

 

Ary van den Heuvel

Drs. A. van den Heuvel

Joanneke van den Heuvel

Mw. drs. J.B. van den Heuvel