Kosmos Grammatica | 2e druk

ISBN: 978-90-5027-245-2
Kosmos Grammatica Grieks
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Kosmos Grammatica
Een nieuwe toegang tot de wereld van de Grieken

Kosmos Grammatica is bestemd voor iedereen die een willekeurige leergang Grieks geheel of gedeeltelijk heeft doorgewerkt. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen van klas vier tot zes van een gymnasium of gymnasiale afdeling van een scholengemeenschap, of iemand die door zelfstudie dit niveau heeft bereikt. Het boek biedt hun de gelegenheid de opgedane grammaticale kennis in een systematische en overzichtelijke opzet ter beschikking te hebben en uit te breiden.

Het boek geeft als elke schoolgrammatica een overzicht van de belangrijkste morfologische en syntactische verschijnselen. De inhoudsopgave geeft hiervan een duidelijk beeld.

Kosmos Grammatica is een samenvattende grammatica. Het is niet bedoeld om uit het hoofd geleerd te worden, maar het is een gebruiksgrammatica. Dat wil zeggen een grammatica die het meeste rendement oplevert, als hij voortdurend bij de te lezen Griekse teksten wordt gebruikt en geraadpleegd. Het is dus niet een boek dat alleen maar zo nu en dan voor het instampen en/of herhalen van grammaticale kennis tevoorschijn moet worden gehaald.

Uniek is het hoofdstuk ‘Een werkwoordsvorm thuisbrengen’. Dit hoofdstuk is een uitermate praktische en nuttige handreiking voor het lezen en vertalen. Met name bij het determineren van een ingewikkelde werkwoordsvorm. Ook is de lijst met stilistische, narratologische en argumentatieve begrippen opgenomen. Deze wordt bekend verondersteld door het CvTE voor het Centraal Eindexamen Grieks.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

KOSMOS Grammatica
Een nieuwe toegang tot de wereld van de Grieken

Alet Holwerda
Remco Regtuit
Gerry Wakker
Rikus van de Wetering

Grammatica
Formaat: 23 x 23 cm
Omvang: ca. 118 pagina’s
Bindwijze: gebrocheerd
Tweede (herziene) druk 2016
ISBN 978-90-5027-245-2
Prijs  € 19,75

Rikus van de Wetering

Drs. H.G. van de Wetering

Gerrie Wakker

Prof. dr. G.C. Wakker

Remco Regtuit

Dr. R. Regtuit

Alet Holwerda

Mw. drs. A.C. Holwerda