Van verre landen en volken

ISBN: 978-90-5027-161-5
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Van verre landen en volken
Herodotos over niet-Grieken en het conflict met Perzië

Uitwerking van de syllabus voor het CE Grieks 2011.

Tekstboek
Het Tekstboek bevat alle passages die in het Grieks of in vertaling voor het examen gelezen moeten worden. Deze gaan over het optreden van koning Kroisos van Lydië en zijn ontmoeting met Solon, koning Astyages van Medië en de opkomst van zijn kleinzoon en rivaal Kyros, de koning der Perzen. Ook lezen we over (merkwaardige) gewoonten bij Perzen, Egyptenaren en Skythen, en Amazonen die verliefd worden op Skythische jongemannen, over de slag bij Marathon en Thermopylai.

De historische en culturele achtergronden bij de teksten worden in verschillende hoofdstukken verspreid over het boek behandeld. Behalve de voorgeschreven teksten en achtergronden is boeiende informatie opgenomen over de vreemde volken die Herodotos beschrijft. Deze behoort niet tot de verplichte examenstof, maar stelt de leerlingen in staat zich een vollediger en duidelijker beeld te vormen van het betreffende onderwerp. Deze teksten dragen de titel Ter illustratie. 

Het boek is geheel full colour uitgevoerd.

Hulpboek
In het Hulpboek staan de aantekeningen bij de Griekse teksten, vragen en opdrachten, overzichten van het taaleigen en de stilistische en narratologische begrippen, vertaalopgaven, de syllabus en een complete basiswoordenlijst. Tussen de annotaties zijn sturende vragen opgenomen om de gebruiker te helpen bij het zelfstandig vertalen en begrijpen van de tekst. De antwoorden hierop staan achter in het Hulpboek.

Docentenhandleiding
De Docentenhandleiding biedt een verantwoording, de uitwerkingen van de vragen en opdrachten, een werkvertaling van het Griekse pensum, een aantal vertaalopdrachten en de vertaling van de vertaalopdrachten met kolonindeling!

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Van verre landen en volken
Herodotos over niet-Grieken en het conflict met Perzië

Hein van Dolen
Remco Regtuit
Egge Tijsseling
Didier Winterstein

Formaat: 24 x 20 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk: 2010
ISBN 978-90-5027-161-5
Prijs € 20,00  (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 144 pagina’s
Illustr.: 124 in kleur, 1 in zwart/wit
8 geografische kaarten

Hulpboek
Omvang: 112 pagina’s

Docentenhandleiding
Formaat: 24 x 20 cm
Omvang: 56 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk: 2010
ISBN 978-90-5027-162-2
Prijs € 11,50

Didier Winterstein

Egge Tijsseling

Remco Regtuit

Dr. R. Regtuit

Hein van Dolen

Drs. Hein L. van Dolen