Grenzeloze ambitie (CE 2016)

ISBN: 978-90-5027-215-5
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Grenzeloze ambitie  (NB Docentenhandleiding is niet meer leverbaar)
Herodotus over het Perzische koningshuis

Het onderwerp van het CE Grieks 2016 is de beschrijving van vier generaties Perzische vorsten in Herodotus’ Historiën, hun onmetelijke macht, en hun verlangen om deze telkens weer uit te breiden. Grenzeloze ambitie, Herodotus over het Perzische koningshuis is daarom de toepasselijke titel van dit eindexamenboek.

Na het succes van Zorg voor je ziel! hebben Jelle Abbenes, Huibert Jonkers en Achim Lukoschus hun samenwerking weer opgepakt en zijn aan de slag gegaan met Herodotus’ Historiën. Het team is versterkt met Hein van Dolen, van wie uiteraard ook de vertaling is gebruikt voor de tekstgedeelten die in het Nederlands gelezen moeten worden.

Evenals in Naar het avondland wordt in deze uitgave hulp geboden waar dat noodzakelijk is, maar wordt de leerling vooral uitgedaagd zelf te ontdekken en oplossingen te bedenken. Naast de Griekse en vertaalde teksten bevat het boek hoofdstukken waarin genre en cultuurhistorische achtergronden uitvoerig worden behandeld. Verspreid door het boek zijn korte, informatieve teksten ingelast die niet tot de voorgeschreven stof behoren, maar wel een beter inzicht geven in het leven en de gebruiken van de Perzen.

Eén boek met uitneembaar katern
Ook dit jaar worden onze eindexamenboeken weer in één band uitgegeven. Achter in het boek zit een uitneembaar katern met daarin nogmaals de Latijnse (of Griekse) teksten, maar dan met een grotere regelafstand. De leerlingen kunnen het katern naast de vertaalhulp leggen en hun vertalingen en aantekeningen tussen de regels noteren. Deze opzet is afgelopen jaar met veel enthousiasme ontvangen. De katernen zijn ook los te verkrijgen per set van vijf stuks.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Grenzeloze ambitie
Herodotus over het Perzische koningshuis

Formaat: 17 x 24
Bindwijze: gebonden
Omvang: 264 pagina’s
Illustraties: 66 in kleur
3 geografische kaarten
Eerste druk 2015
ISBN 978-90-5027-215-5
Prijs € 20,00 (één boek met uitneembaar katern)

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 84 pagina’s
Eerste druk 2015
ISBN 978-90-5027-216-2
Prijs € 15,50

Losse katern
Het katern is apart te bestellen bij de uitgever.
Zo kunt u een volgend jaar opnieuw profiteren van deze opzet.
Prijs € 10 (per set van 5 stuks)

Jelle Abbenes

Dr. J. Abbenes

Hein van Dolen

Drs. Hein L. van Dolen

Huibert Jonkers

Drs. Huibert Jonkers

Achim Lukoschus

Dr. J. Lukoschus