Naar het avondland (CE 2016)

ISBN: 978-90-5027-213-1
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Naar het avondland
Vergilius’ verhaal over de zoektocht van Aeneas

Naar het avondland. Vergilius’ verhaal over de zoektocht van Aeneas. Zo luidt de titel van het nieuwe examenboek Latijn voor het CE 2016. Voor de vierde keer is Vergilius de eindexamenauteur. De rode lijn in het pensum is Aeneas’ tocht van Troje naar Italië. Ook uit de minder gelezen boeken 3 en 7 zijn passages in het pensum opgenomen.

Het inmiddels bekende schrijversduo Fanny Struyk en Ton Jansen staat ook dit jaar weer garant voor een gedegen uitgave. Hun intensieve samenwerking resulteerde in een boek met een evenwichtige aanpak van begeleiding en zelfstandig vertalen. Dit betekent dat er hulp wordt geboden waar dat noodzakelijk is, maar dat de leerling ook wordt uitgedaagd eigen initiatief te ontplooien.

Om de teksten van Vergilius goed te kunnen begrijpen, is kennis van de geschiedenis, de filosofie en de cultuur van zijn tijd onmisbaar. Deze onderwerpen worden behandeld in de eerste drie hoofdstukken. In kaders worden samenvattingen gegeven van passages die niet tot het pensum behoren, maar wel relevant zijn voor een goed begrip van de lijn van het verhaal. Het boek sluit af met het hoofdstuk Vergilius door de eeuwen dat geheel gewijd is aan het Nachleben van Vergilius. Het biedt mogelijkheden tot verbreding en verdieping.

Eén boek met uitneembaar katern
Ook dit jaar worden onze eindexamenboeken weer in één band uitgegeven. Achter in het boek zit een uitneembaar katern met daarin nogmaals de Latijnse (of Griekse) teksten, maar dan met een grotere regelafstand. De leerlingen kunnen het katern naast de vertaalhulp leggen en hun vertalingen en aantekeningen tussen de regels noteren. Deze opzet is afgelopen jaar met veel enthousiasme ontvangen.

NB De docentenhandleiding is niet meer leverbaar

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Naar het avondland
Vergilius’ verhaal over de zoektocht van Aeneas

Ton Jansen
Fanny Struyk

Formaat: 17 x 24
Bindwijze: gebonden
Omvang: 272 pagina’s
Illustraties: 70 in kleur
7 geografische kaarten
Eerste druk 2015
ISBN 978-90-5027-213-1
Prijs € 20,00 (één boek met uitneembaar katern)

 

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 80 pagina’s
Eerste druk 2015
ISBN 978-90-5027-214-8
Prijs € 15,50

Ton Jansen

Fanny Struyk