Zorg voor je ziel!

ISBN: 978-90-5027-178-3
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Zorg voor je ziel!
Sokrates als onbezoldigd onderwijzer

Zorg voor je ziel!, Sokrates als onbezoldigd onderwijzer is de uitwerking van de syllabus voor het Centraal Examen Grieks 2014. De titel van het boek beschrijft de kerngedachte die de Atheense filosoof Sokrates zijn hele leven bezig hield. De ziel was voor Sokrates datgene wat de mens tot mens maakte. Door een leven te leiden dat in dienst stond van de deugd, kon de mens volgens Sokrates de ziel verzorgen. Zijn hele leven heeft hij zijn medeburgers aangespoord dit te doen. Sokrates was bovendien, althans naar eigen zeggen, een volledig onbezoldigd onderwijzer: in een van de teksten uit het pensum zegt hij nooit een vergoeding voor zijn werk te hebben gevraagd of gekregen. Wie goed voor zijn ziel zorgt, geeft immers niet om geld.

Tekstboek
In het Tekstboek staan de Griekse en vertaalde teksten die voor het examen verplicht zijn gesteld. De daaraan toegevoegde inleidingen en achtergrondschetsen hebben alle de bedoeling de teksten toegankelijk te maken en te plaatsen in hun historische context. De volgorde waarin de teksten aan de orde komen is uiteengezet in het inleidende hoofdstuk. Voor de tekstgedeelten die in het Nederlands gelezen moeten worden, is gebruikgemaakt van de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf.

Hulpboek
In het Hulpboek staan aantekeningen bij de Griekse teksten, vragen en opdrachten, overzichten van taal- en stijlverschijnselen, grammaticablokken, vertaalopgaven, de syllabus en een alfabetische lijst van de basiswoorden.

Docentenhandleiding (uitverkocht)
De Docentenhandleiding biedt een verantwoording, de minimumlijst Grieks, de uitwerking van de vragen en opdrachten, een werkvertaling van de Griekse teksten, een aantal vertaalopgaven en de vertaling van deze vertaalopgaven met kolonindeling.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Zorg voor je ziel!
Sokrates als onbezoldigd onderwijzer

Jelle Abbenes
Huibert Jonkers
Achim Lukoschus

Formaat: 24 x 20 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk 2013
ISBN 978-90-5027-178-3
Prijs € 20,00 (2 delen)

Tekstboek
Omvang: 128 pagina’s
Illustr.:  96 in kleur, 7 in zwart/wit
4 geografische kaarten

Hulpboek
Omvang: 132 pagina’s

Docentenhandleiding
Formaat: 24 x 20 cm
Omvang: 80 pagina’s
Bindwijze: geniet
Eerste druk 2013
ISBN 978-90-5027-177-6
Prijs € 11,50

Jelle Abbenes

Dr. J. Abbenes

Huibert Jonkers

Drs. Huibert Jonkers

Achim Lukoschus

Dr. J. Lukoschus