Repetenda

ISBN: 90-5027-091-3
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteur

Repetenda

Repetenda bestaat uit een lijst van de 1800 meest frequente Latijnse woorden. De woordenschat is verdeeld over 84 capita, die elk een aspect van de werkelijkheid vertegenwoordigen. Deze indeling in themavelden maakt het voor de gebruiker mogelijk een in betekenis samenhangende groep woorden als geheel te overzien en zicht te krijgen op de onderlinge relaties tussen de afzonderlijke woorden.

De verba worden opgegeven in de 1e persoon singularis. Bij elk verbum is de infinitivus vermeld waaraan men kan zien tot welke conjugatie het behoort.

Van de nomina van de 3e, 4e en 5e declinatie is ter herkenning van de stam de genitivus singularis vermeld.

De telkens terugkerende rubriek “afleidingen in het Nederlands” onder aan de pagina heeft ten doel inzicht in de samenhang en etymologie van verwante woorden in het Nederlands te ontwikkelen. De receptie van de Latijnse taal!

De doelgroep van Repetenda vormen de leerlingen van klas 4, 5 en 6, die hun basisopleiding – bijvoorbeeld  Via LatinaLingua Latina of Vivat Roma! – achter de rug hebben en hun woordenschat moeten bijhouden en uitbreiden.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Repetenda 

Basiswoorden Latijn geordend naar themavelden 

Ary van den Heuvel

Formaat: 22,8 x 18,0 cm
Omvang: 96 pagina’s
Bindwijze: gebrocheerd
Tweede druk 2001
ISBN 90-5027-091-3
Prijs € 9,75

Ary van den Heuvel

Drs. A. van den Heuvel