Weg met oorlog!

omslag weg met oorlog!“Als er iets is in een mensenleven wat je op alle mogelijke manieren moet vermijden, afwijzen, boycotten, dan is dat zonder meer oorlog.” Aan het woord is Desiderius Erasmus, de grootste Latijnse schrijver van de Lage Landen. Van de talloze pagina’s die hij heeft geschreven, behoort zijn felle kritiek op oorlog tot Erasmus’ meest relevante en onverminderd actuele bijdragen aan de wereldliteratuur.

Oorlog maakt mensen destructiever dan de gevaarlijkste dieren. Het zijn de machthebbers die in hun drang naar prestige, wraak of rijkdom de grootste rampspoed ontketenen ten koste van gewone mensen. Juist tegen dat soort schadelijke verlangens zou de mens oorlog moeten voeren: als je die namelijk weet te overwinnen, heb je helemaal geen behoefte meer om naar de wapens te grijpen.

Deze visie is typisch voor Erasmus. Hij was ervan overtuigd dat de mens zijn voordeel kan doen met de wijsheid die er in de boeken van de Grieken, de Romeinen en (vooral) de vroege christenen was vergaard: je kunt leren van andermans fouten en met die kennis allerlei problemen, inclusief oorlog, voorkomen. Meer nog, als iedereen die zich christen noemt zou leven naar de kernwaarden van de eigen christelijke godsdienst – naastenliefde en vredelievendheid – dan zou dat al genoeg zijn.

Wilt u in de klas aan de slag met dit actuele onderwerp? Kijk dan hier voor meer informatie over Weg met oorlog!