Weg met oorlog!

omslag weg met oorlog!Begin juli verschijnt het boekje Weg met oorlog! Het onstuitbare pacifisme van Erasmus, geschreven door Alexander Smarius.

In dit nieuwe deeltje in de serie uitgaven voor het vak LTC staat Erasmus’ pacifisme centraal. Een bloemlezing uit de Colloquia, de Adagia en de Querela Pacis bevat een keur aan gloedvolle passages in het Latijn, in vertaling en in parafrase, waarin Erasmus’ aansprekende ideeën over oorlog en vrede volop tot hun recht komen. De Latijnse teksten zijn voorzien van aantekeningen en tekstbegripvragen waarin vaak nog meer van Erasmus’ gedachtegoed aan bod komt. De bloemlezing is geïllustreerd met kunstwerken uit Erasmus’ tijd en ingebed in informatie over de wereld waarin Erasmus leefde. De inleiding over paus Julius II biedt een handige introductie voor leerlingen die naar Rome gaan. Verder vormt de discrepantie die Erasmus zag tussen wat christenen leerden en hun gedrag een ingang voor de docent die de onderwerpen geloof of ethiek in de les aan de orde wil stellen. Hierdoor is het boekje ook geschikt voor lessen Latijn in combinatie met een vak als Levensbeschouwing of Filosofie.

Naast deze (cultuur)historische achtergrondinformatie wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingen van de Latijnse taal en literatuur van na de Oudheid in het algemeen en Erasmus’ betekenis voor de klassieken in het bijzonder.

Het boek biedt voldoende stof voor 6 tot 8 weken aan het eind van klas 4 of in klas 5 en bevat uitleg over de coniunctivus en het gerundium en gerundivum, een lijst van stilistische middelen en een alfabetische woordenlijst.

Docentenhandleiding

In de Docentenhandleiding staan leesbare werkvertalingen die volledig geharmoniseerd zijn met de aantekeningen en de woordenlijst, antwoorden op de begripsvragen uit het lesboek, een grote hoeveelheid extra begripsvragen (met antwoorden) en vijf proefvertalingen met passages uit Erasmus’ brieven.