Vernieuwde Kosmos Grammatica

Kosmos Grammatica

Na de volledige vernieuwing van deel 1 en 2 van onze methode Grieks Kosmos, is ook Kosmos Grammatica helemaal aangepast. Deze sluit nu qua inhoud en vormgeving volledig aan bij de nieuwste druk.

Kosmos, Een nieuwe toegang tot de wereld van de Grieken is een methode Grieks die als uitgangspunt heeft het zelf ontdekken van het Griekse taalsysteem. Nieuwe grammaticale verschijnselen zijn daarom in de teksten zó ingevoerd dat de context al min of meer aangeeft wat de functie en betekenis ervan moeten zijn. Vervolgens kan de leerling met behulp van vragen en opdrachten reflecteren op die verschijnselen en eventueel (ver)gissingen bijstellen. Het uiteindelijke doel is het met begrip kunnen lezen van een Griekse tekst. De methode bestaat uit twee delen, met elk een boek Tekst en uitleg en Grammatica en woorden. De Grammatica geeft een overzicht van de behandelde grammaticale verschijnselen van Kosmos deel 1 en 2 en bevat uitbreidingen waar nodig.

Uitgebreide omschrijving Kosmos Grammatica