Antigone (CE 2025)

ISBN: 978-90-5027-286-5
Omslag van Antigone, Eindexamenbundel CE 2025
 • Omschrijving
 • Specificaties
 • De auteurs

ANTIGONE
Een tragedie van Sophocles

Dit boek, Antigone, een tragedie van Sophocles is een uitwerking van de syllabus voor het Centraal Examen Grieks 2025.

In Thebe heerst verwarring: de oorlog tegen de aanvallers uit Argos is gewonnen, maar beide rivaliserende prinsen, Polynices en Eteocles, zijn daarbij om het leven gekomen in een wederzijdse broedermoord. Hun oom Creon heeft nu de macht in handen. Hij vaardigt een bevel uit dat Polynices, de agressor, die aan het hoofd van een vijandig leger tegen zijn vaderstad is opgetrokken, niet begraven mag worden. Tegen dit bevel komt Polynices’ zus Antigone in opstand. Zij neemt het standpunt in dat een dood familielid altijd begraven moet worden. Zij stelt zich hierin zo fel op dat ze het uiteindelijk met de dood moet bekopen.

Het auteursteam bestaat uit Reinoutje ArtzAnnet van den Bergh (docenten Klassieke talen), Stans Jeurissen (docent Klassieke talen en jarenlang wetenschappelijk medewerker bij het Cito als coördinator van de eindexamens Grieks en Latijn) en Irene de Jong (hoogleraar Klassiek Griekse taal- en letterkunde aan de UvA).

DIGITAAL MATERIAAL

Vanzelfsprekend kunnen de gebruikers van onze uitgaven dit jaar weer profiteren van het uitgebreide digitale pakket, met de powerpoints met tekstanalyse, basiswoorden in volgorde van het pensum, pensumteksten en docentenhandleiding. Dit pakket is vanaf juni beschikbaar. Verder hebben we de bundel natuurlijk voorzien van het handige katern, met dubbele regelafstand, waarin de leerlingen hun aantekeningen kwijt kunnen.

De vertaalhulp en tekstbegripvragen staan zoveel mogelijk onder en naast de te vertalen tekst. Hierdoor blijft het boek overzichtelijk en hoeft er niet gebladerd te worden tussen de tekst en de vertaalhulp. Daarnaast bevat het boek zoals altijd een los katern met de te vertalen tekst met ruime regelafstand voor het maken van notities of het opschrijven van de vertaling.

IN DEZE UITGAVE VINDT U:

 • De voorgeschreven teksten uit de Antigone in Grieks en in vertaling, en twee teksten ter vergelijking: Sophocles, Ajax 1316-1375 en Euripides, Phoenissae 1627-1682.
 • Cultuurhistorische achtergronden en extra achtergrondinformatie voor de geïnteresseerde leerling.
 • Uitgebreide vertaalhulp bij de Griekse teksten en sturende vragen bij lastige grammaticale constructies.
 • Tekstbegripvragen bij elke tekst.
 • 5 vertaalopgaven.
 • Grammatica-overzichten waaronder ook een overzicht met participia en infinitieven.
 • Een lijst met stilistische, narratologische en argumentatieve begrippen voorzien van voorbeelden uit het pensum.
 • Een overzicht met de specificatie van de examenstof voor het CE uit de syllabus.
 • Alfabetische basiswoordenlijst.
 • Overzicht van geraadpleegde literatuur.

De docentenhandleiding bevat:

 • De minimumlijst Grieks (vormleer, syntaxis en literaire termen)
 • Een uitgebreide uitwerking van alle vragen en opdrachten.
 • Werkvertaling gebaseerd op de vertaalhulp in het boek.
 • 5 extra vertaalopgaven.
 • Vertaling van alle 10 vertaalopgaven.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

ANTIGONE
Een tragedie van Sophocles

door Reinoutje Artz, Annet van den Bergh,
Stans Jeurissen en Irene de Jong

Formaat: 17,5 x 25
Bindwijze: gebonden
Omvang: 220 pagina’s
Eerste druk 2024
Prijs € 24,95
ISBN 978-90-5027-286-5

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 60 pagina’s
Eerste druk 2024
Prijs € 19,50
ISBN 978-90-5027-288-9

Stans Jeurissen

Irene de Jong

Prof. dr. Irene de Jong

Annet van den Bergh

Mw. drs. A.C. van den Bergh

Reinoutje Artz

Mw. drs. Reinoutje L. Artz