Van Aeneas naar Augustus (CE 2025)

ISBN: 978-90-5027-289-6
Omslag van Aeneas naar Augustus, CE Latijn 2025
 • Omschrijving
 • Specificaties
 • De auteurs

VAN AENEAS NAAR AUGUSTUS
van mythe naar werkelijkheid

Voor het Centraal Examen 2025 staat Vergilius op het programma. Het thema is dit keer: van Aeneas naar Augustus en dit komt in het gehele pensum duidelijk naar voren.

Met Van Aeneas naar Augustus bieden de auteurs zo veel mogelijk ondersteuning bij het zelfstandig vertalen. In de vertaalhulp gebeurt dit op het gebied van vocabulaire, moeilijke syntaxis (bijvoorbeeld aan de hand van structuur-schema’s) en noodzakelijke achtergrondinformatie.

De vragen en opdrachten zijn erop gericht het tekstbegrip te verdiepen, de aandacht te vestigen op stilistische bijzonderheden, historische verbanden naar voren te halen en te laten zien wanneer een bepaalde voorstelling van zaken subjectief gekleurd is. De opdrachten sluiten natuurlijk aan bij de praktijk van het examen, maar daarnaast bevat het boek ook vragen die tot doel hebben een gesprek op gang te brengen.

Het boek is geschreven door ons vaste schrijversduo Fanny Struyk en Ton Jansen. De passages van Vergilius die in vertaling gelezen worden, zijn van Piet Schrijvers.

DIGITAAL MATERIAAL

Vanzelfsprekend kunnen de gebruikers van onze uitgaven dit jaar weer profiteren van het uitgebreide digitale pakket, met de powerpoints met tekstanalyse, basiswoorden in volgorde van het pensum, pensumteksten en docentenhandleiding. Het digitale pakket kunt u hier aanvragen. Verder hebben we de bundel natuurlijk voorzien van het handige katern, met dubbele regelafstand, waarin de leerlingen hun aantekeningen kwijt kunnen.

De vertaalhulp en tekstbegripvragen staan zoveel mogelijk onder en naast de te vertalen tekst. Hierdoor blijft het boek overzichtelijk en hoeft er niet gebladerd te worden tussen de tekst en de vertaalhulp. Daarnaast bevat het boek zoals altijd een los katern met de te vertalen tekst met ruime regelafstand voor het maken van notities of het opschrijven van de vertaling.

IN DEZE UITGAVE VINDT U:

 • De voorgeschreven teksten uit de Aeneis van Vergilius, in Latijn en in vertaling (vertaling van Piet Schrijvers), Homerus, Ilias 22.248-366* en Vita Suetonii vulgo Donatiana, Leven van Vergilius 21-42*.
 • Cultuurhistorische achtergronden.
 • Vertaalhulp bij de Latijnse teksten gericht op zo veel mogelijk zelfstandig vertalen.
 • Vragen en opdrachten bij elke tekst, gericht op tekstbegrip.
 • 5 vertaalopgaven.
 • CvTE-lijst met stilistische, narratologische en argumentatieve begrippen voorzien van voorbeelden uit het pensum.
 • Grammatica-overzichten van belangrijke en moeilijke onderdelen van de grammatica.
 • Een overzicht met de specificatie van de examenstof voor het CE uit de syllabus.
 • Alfabetische basiswoordenlijst gebaseerd op Repetenda, werkwoorden zijn genoteerd in de eerste persoon enkelvoud.
 • Overzicht van geraadpleegde literatuur.

De docentenhandleiding bevat:

 • De minimumlijst Latijn (vormleer, syntaxis en literaire termen)
 • Een uitgebreide uitwerking van alle vragen en opdrachten.
 • Werkvertaling gebaseerd op de vertaalhulp in het boek.
 • 5 extra vertaalopgaven.
 • Vertaling van alle 10 vertaalopgaven.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

VAN AENEAS NAAR AUGUSTUS (CE Latijn 2025)
Van mythe naar werkelijkheid

door Ton Jansen en Fanny Struyk

Formaat: 17,5 x 25
Bindwijze: gebonden
Omvang: 324 pagina’s
Eerste druk 2024
Prijs € 24,95
ISBN 978-90-5027-289-6

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 72 pagina’s
Eerste druk 2024
Prijs € 19,50
ISBN 978-90-5027-292-6

Ton Jansen

Fanny Struyk