Gevallen zielen (CE 2024)

ISBN: 978-90-5027-285-8
Gevallen zielen, examenbundel Grieks 2024
 • Omschrijving
 • Specificaties
 • De auteurs

GEVALLEN ZIELEN

Dit boek, Gevallen zielen, Filosofische mythes bij Plato is een uitwerking van de syllabus voor het Centraal Examen Grieks 2024. De titel verwijst naar een allegorie uit de dialoog Phaedrus, waarin de menselijke ziel wordt vergeleken met een ruiter met paarden die uit de hemel is gevallen.

De rode draad van het pensum is het wezen van de mens. Aan bod komen passages uit diverse teksten van Plato, zoals de Protagoras, Symposium, Phaedrus, Politeia en Gorgias. Naast de Griekse en vertaalde teksten die voor het examen voorgeschreven zijn, bevat dit boek hoofdstukken waarin genre en cultuurhistorische achtergronden uitvoerig worden behandeld. Voor de afwisseling zijn verspreid door het boek korte informatieve teksten ingelast die niet tot de voorgeschreven stof behoren. Deze zijn in een gekleurd kader geplaatst.

Het auteursteam bestaat uit Jelle Abbenes (docent Klassieke talen aan het Gymnasium Celeanum) en Huibert Jonkers (docent Klassieke talen aan het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum).

DIGITAAL MATERIAAL

Vanzelfsprekend kunnen de gebruikers van onze uitgaven dit jaar weer profiteren van het uitgebreide digitale pakket, met de powerpoints met tekstanalyse, basiswoorden in volgorde van het pensum, pensumteksten en docentenhandleiding. Dit pakket is vanaf juni beschikbaar. Verder hebben we de bundel natuurlijk voorzien van het handige katern, met dubbele regelafstand, waarin de leerlingen hun aantekeningen kwijt kunnen.

De vertaalhulp en tekstbegripvragen staan zoveel mogelijk onder en naast de te vertalen tekst. Hierdoor blijft het boek overzichtelijk en hoeft er niet gebladerd te worden tussen de tekst en de vertaalhulp. Daarnaast bevat het boek zoals altijd een los katern met de te vertalen tekst met ruime regelafstand voor het maken van notities of het opschrijven van de vertaling.

IN DEZE UITGAVE VINDT U:

 • De voorgeschreven teksten uit de Protagoras, Symposium, Phaedrus, Politeia en Gorgias van Plato, in Grieks en in vertaling.
 • Cultuurhistorische achtergronden en extra achtergrondinformatie voor de geïnteresseerde leerling.
 • Uitgebreide vertaalhulp bij de Griekse teksten en sturende vragen bij lastige grammaticale constructies.
 • Tekstbegripvragen bij elke tekst.
 • 5 vertaalopgaven.
 • Grammatica-overzichten waaronder ook een overzicht met participia en infinitieven.
 • Een lijst met stilistische, narratologische en argumentatieve begrippen voorzien van voorbeelden uit het pensum.
 • Een overzicht met de specificatie van de examenstof voor het CE uit de syllabus.
 • Alfabetische basiswoordenlijst.
 • Overzicht van geraadpleegde literatuur.

De docentenhandleiding bevat:

 • De minimumlijst Grieks (vormleer, syntaxis en literaire termen)
 • Een uitgebreide uitwerking van alle vragen en opdrachten.
 • Werkvertaling gebaseerd op de vertaalhulp in het boek.
 • 5 extra vertaalopgaven.
 • Vertaling van alle 10 vertaalopgaven.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

GEVALLEN ZIELEN (CE Grieks 2024)
Filosofische mythes bij Plato

door Jelle Abbenes en Huibert Jonkers

Formaat: 17,5 x 25
Bindwijze: gebonden
Omvang: 296 pagina’s
Eerste druk 2023
Prijs € 23,95
ISBN 978-90-5027-285-8

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 76 pagina’s
Eerste druk 2023
Prijs € 18,50
ISBN 978-90-5027-287-2

Jelle Abbenes

Dr. J. Abbenes

Huibert Jonkers

Drs. Huibert Jonkers