Het onbarmhartige noodlot (CE 2022)

ISBN: 978-90-5027-278-0
omslag Het onbarmhartige noodlot
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

HET ONBARMHARTIGE NOODLOT

In Het onbarmhartige noodlot zijn alle teksten die de syllabus voorschrijft afkomstig uit de Ilias van Homerus en hebben als rode draad oorlog en slachtoffers. Ze geven samen een overzicht van de verschillende soorten slachtoffers die een oorlog eist en van de veelheid aan emoties die zich in een oorlog kunnen voordoen. Het pensum besteedt ook aandacht aan de rol van de goden. Zij kunnen vanaf de Olympus beslissen over het lot van de mensen, maar soms doen ze ook daadwerkelijk mee in de strijd. Verder bestrijden zij ondertussen ook nog elkaar, om te zorgen dat hun favoriete helden op het slagveld zegevieren.

Naast de Griekse en vertaalde teksten die het examen voorschrijft, bevat het boek hoofdstukken waarin genre en cultuurhistorische achtergronden uitvoerig worden behandeld. Met de vertaalopgaven (10 stuks) kunnen de leerlingen oefenen voor de vertaling op het Centraal Examen. De laatste hoofdstukken bevatten overzichten van metriek, taaleigen en stilistische, narratologische en argumentatieve middelen, de officiële omschrijving van de examenstof en de exameneisen uit de syllabus CE Grieks 2022 en de alfabetische woordenlijst. 

Het auteursteam bestaat uit Reinoutje Artz, Annet van den Bergh (docenten Klassieke talen), Stans Jeurissen (docente Klassieke talen en jarenlang wetenschappelijk medewerker bij het Cito als coördinator van de eindexamens Grieks en Latijn) en Irene de Jong (hoogleraar Klassiek Griekse taal- en letterkunde aan de UvA).

DIGITAAL MATERIAAL

Vanzelfsprekend kunnen de gebruikers van onze uitgaven dit jaar weer profiteren van het uitgebreide digitale pakket, met de powerpoints met tekstanalyse, basiswoorden, pensumteksten en docentenhandleiding. Het digitale pakket kunt u hier aanvragen. Verder hebben we de bundel natuurlijk voorzien van het handige katern, met dubbele regelafstand, waarin de leerlingen hun aantekeningen kwijt kunnen.

NIEUWE OPZET SUCCES

Vorig jaar hebben we besloten de bundels een wat andere opzet te geven en dit leidde tot enthousiaste reacties van gebruikers. Reden genoeg om dat dit jaar voort te zetten. De vertaalhulp en tekstbegripvragen staan dus ook dit jaar weer onder en naast de te vertalen tekst in plaats van geclusterd aan het einde van elk hoofdstuk. Hierdoor is het boek nog overzichtelijker en hoeven degenen die het katern niet gebruiken niet meer te bladeren tussen de tekst en de vertaalhulp. Vanzelfsprekend houden we wel vast aan het losse katern met de te vertalen tekst.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

HET ONBARMHARTIGE NOODLOT
Oorlog en slachtoffers in de Ilias

door Reinoutje Artz, Annet van den Bergh,
Stans Jeurissen en Irene de Jong

Formaat: 17,5 x 25
Bindwijze: gebonden
Omvang: 278 pagina’s
Eerste druk 2021
Prijs € 22,00
ISBN 978-90-5027-278-0

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 72 pagina’s
Eerste druk 2021
Prijs € 16,95
ISBN 978-90-5027-279-7

Stans Jeurissen

Irene de Jong

Prof. dr. Irene de Jong

Annet van den Bergh

Mw. drs. A.C. van den Bergh

Reinoutje Artz

Mw. drs. Reinoutje L. Artz