Verhalen uit de Odyssee (GTC)

ISBN: 978-90-5027-268-1
Omslag Verhalen uit de Odyssee
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Verhalen uit de Odyssee
Een uitgave in de serie Griekse Taal en Cultuur

Taal
In Verhalen uit de Odyssee zijn zeven spannende teksten uit de Odyssee van Homerus samengebracht. We lezen over de ontmoeting van Odysseus met Nausikaä en het gastvrije onthaal bij de Phaeaken. Daar vertelt Odysseus onder meer hoe hij en zijn makkers wisten te ontsnappen aan de Cycloop, over de zak van Aeolus met alle tegenwinden, het bezoek aan de Onderwereld en over het eiland waar Helios zijn runderen laat grazen. In het laatste verhaal zien we hoe Odysseus bij thuiskomst nog steeds niet van de ellende af is, maar zijn rechtmatige plek moet heroveren.

Cultuur
Naast deze mooie verhalen bevat het boek hoofdstukken over het epische genre, de orale traditie, de geschiedenis en achtergrond waartegen de verhalen zich afspelen, en over de rol die Odysseus in de werken van latere auteurs speelt. Bijzonder is het hoofdstuk dat het Lineair B behandelt (met een bijdrage van Alexander Smarius, docent Klassieke talen aan het Vossius Gymnasium en auteur van De Spartanen en Weg met Oorlog!) en waar leerlingen zelf kennismaken met Lineair B door het ontcijferen van een aantal fragmenten. Verder wordt er aandacht besteed aan vaasschilderkunst met diverse voorbeelden en opdrachten.

Auteurs
De auteurs van Verhalen uit de Odyssee zijn Reinoutje Artz, Annet van den Bergh en Irene de Jong. Hun samenwerking heeft eerder al geleid tot vele succesvolle eindexamenbundels Homerus en tragedie. De eerste twee zijn ervaren docenten Klassieke talen en Irene de Jong is hoogleraar Klassiek Griekse taal- en letterkunde aan de UvA en expert op het gebied van onder andere de narratologie van het Griekse epos en de tragedie.

Schoolexamen
Met Verhalen uit de Odyssee kunt u aan de slag in begin klas vijf of eventueel eind klas vier. Het boek bevat een ruime keuze aan teksten voor een gevarieerd schoolexamen (360 regels Grieks en 550 regels in vertaling). Daarbij zijn ook het taaleigen van Homerus en een lijst met stilistische en narratologische middelen opgenomen.

Docentenhandleiding
Een uitgebreide Docentenhandleiding met de uitwerking van de vragen en opdrachten, een werkvertaling en maar liefst elf extra vertaalopgaven met vertaling maakt Verhalen uit de Odyssee compleet.

Verhalen uit de Odyssee op de Hermaion Studiemiddag

Wilt u meer weten over Verhalen uit de Odyssee? Kom dan naar onze Studiemiddag op donderdag 26 maart in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De auteurs Reinoutje Artz en Annet van den Bergh geven een uitgebreide toelichting op de inhoud van boek. Vervolgens gaan ze nader in op een discussie die al sinds de Oudheid wordt gevoerd: wat is de route geweest van Odysseus op zijn tocht van Troje naar Ithaca?

Het complete programma van de Studiemiddag vindt u hier.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Verhalen uit de Odyssee
Reinoutje Artz
Annet van den Bergh
Irene de Jong

Formaat: 17 x 24
Bindwijze: genaaid gebrocheerd
Omvang: 221 pagina’s
Illustraties: 97

Eerste druk 2019
ISBN 978-90-5027-268-1
Prijs € 14,95

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 66 pagina’s
Eerste druk 2019
ISBN 978-90-5027-269-8
Prijs € 14,50

Irene de Jong

Prof. dr. Irene de Jong

Annet van den Bergh

Mw. drs. A.C. van den Bergh

Reinoutje Artz

Mw. drs. Reinoutje L. Artz