Frustra, Blanditiae! (CE 2022)

ISBN: 978-90-5027-276-6
Omslag Frustra, Blanditiae!
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

FRUSTRA, BLANDITIAE!

‘Tevergeefs, Vleierijen, kloppen jullie bij mij aan, ik heb jullie niet meer nodig.’ Met deze woorden zet Martialis de nieuwe tijd, het bewind van Trajanus, af tegen het autocratische regime van diens gevreesde voorganger Domitianus. Sterker nog, de nieuwe keizer is niet van blanditiae gediend. Hij is geen dominus et deus, zoals Domitianus zich liet noemen, maar een rechtvaardige senator!

Het pensum Latijn voor 2022 omvat, naast een aantal gedichten van Martialis, brieven van Plinius en fragmenten uit zijn Panegyricus. Bij elkaar bieden deze teksten een interessante kijk op het leven onder Domitianus, Nerva en Trajanus. Mede vanwege de moeilijkheidsgraad van de Panegyricus hebben de auteurs ervoor gekozen de lectuur van de teksten te beginnen met Plinius’ brieven, zodat de leerlingen, wanneer ze de Panegyricus gaan lezen, al enige ervaring met Plinius hebben opgedaan. De epigrammen van Martialis komen als laatste, maar het verdient zeker aanbeveling deze, waar mogelijk, in samenhang met brieven van Plinius te behandelen.

Naast de Latijnse en vertaalde teksten die het examen voorschrijft, bevat het boek hoofdstukken waarin cultuurhistorische achtergronden en genre uitvoerig worden behandeld. Met de vertaalopgaven (9 stuks) kunnen de leerlingen oefenen voor de vertaling op het Centraal Examen. De laatste hoofdstukken bevatten overzichten van literaire termen, metriek, grammatica, de officiële omschrijving van de examenstof en de exameneisen uit de syllabus CE Latijn 2022 en de alfabetische basiswoordenlijst. De docentenhandleiding bevat een lijst van te raadplegen literatuur.

De auteurs van Frustra, Blanditiae! zijn ons vaste team Ton Jansen en Fanny Struyk, en Vincent Hunink, die ook dit jaar de ‘teksten in vertaling’ en de daarbij behorende vragen voor zijn rekening heeft genomen.

DIGITAAL MATERIAAL

Vanzelfsprekend kunnen de gebruikers van onze uitgaven dit jaar weer profiteren van het uitgebreide digitale pakket, met de powerpoints met tekstanalyse, basiswoorden, pensumteksten en docentenhandleiding. Het digitale pakket kunt u hier aanvragen. Verder hebben we de bundel natuurlijk voorzien van het handige katern, met dubbele regelafstand, waarin de leerlingen hun aantekeningen kwijt kunnen.

NIEUWE OPZET SUCCES

Vorig jaar hebben we besloten de bundels een wat andere opzet te geven en dit leidde tot enthousiaste reacties van gebruikers. Reden genoeg om dat dit jaar voort te zetten. De vertaalhulp en tekstbegripvragen staan dus ook dit jaar weer onder en naast de te vertalen tekst in plaats van geclusterd aan het einde van elk hoofdstuk. Hierdoor is het boek nog overzichtelijker en hoeven degenen die het katern niet gebruiken niet meer te bladeren tussen de tekst en de vertaalhulp. Vanzelfsprekend houden we wel vast aan het losse katern met de te vertalen tekst.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

FRUSTRA, BLANDITIAE!
Plinius en Martialis over leven onder keizers

door Ton Jansen, Fanny Struyk en Vincent Hunink

Formaat: 17,5 x 25
Bindwijze: gebonden
Omvang: 296 pagina’s
Eerste druk 2021
Prijs € 22,00
ISBN 978-90-5027-276-6

Docentenhandleiding
Formaat: 17 x 24
Bindwijze: geniet
Omvang: 86 pagina’s
Eerste druk 2021
Prijs € 16,95
ISBN 978-90-5027-277-3

Vincent Hunink

Ton Jansen

Fanny Struyk