Lingua Latina 1

ISBN: 978-90-5027-116-5
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Lingua Latina
Taal en cultuur van de Romeinen 1 

Lingua Latina is een leergang Latijnse taal en cultuur voor de Basisvorming. De lessen zijn opgebouwd uit een zich herhalend aantal blokken, die de leidraad vormen voor het te volgen leerproces. Aan de hand van opeenvolgende instructies wordt de (zelfstandig werkende) leerling door elke les geleid. De onderwerpen die in de rijk geïllustreerde cultuurblokken aan de orde komen, hangen nauw samen met de inhoud van de te lezen Latijnse tekst. Ze leiden de gebeurtenissen van de tekst in en leveren de voorkennis voor het begrijpend lezen ervan.

In elke les begint het onderdeel taal met het startblok. Het startblok bestaat uit een eenvoudige tekst met een herkenbare inhoud, waarin de nieuwe grammatica wordt gedemonstreerd.

In het taalblok wordt de nieuwe grammatica beschreven en uitgelegd. Beschrijving en uitleg zijn zo eenvoudig onder woorden gebracht dat de ‘gemiddelde’ leerling deze zonder veel nadere explicatie kan begrijpen.

Na telkens vier lessen is in het repeteerblok een korte samenvatting opgenomen van de grammatica die tot dan toe aan de orde is geweest.

Het tekstblok bevat de Latijnse verhalenreeksen. In deel 1 is dit een vervolgverhaal met als hoofdpersoon de zestienjarige Marcus Domitius Lepidus, die tijdens keizer Trajanus met zijn ouders en zus Domitilla in het centrum van Rome woont. Het vervolgverhaal wordt in de volgende delen losgelaten. Binnen kleinere eenheden vertonen de teksten hier een afwisselende thematiek en refereren bijna alle aan authentieke bronnen.

De rubrieken Nieuwe woorden, Tijdens het vertalen en Na het vertalen begeleiden de leerling op zijn weg van vertalen en begrijpend lezen.

Het oefenblok is zeer gevarieerd en weerspiegelt zoveel mogelijk een activiteit, c.q. trainen een vaardigheid, die bij het vertalen een rol speelt.

In het vertaalblok, dat na telkens vier lessen is opgenomen, wordt een aantal vertaal-strategieën, -regels en -tips op een rijtje gezet.

Het toetsblok bevat een kort verhaal van maximaal 70 tot 80 woorden, dat meestal in de sfeer en de stijl van de hoofdtekst is geschreven.

Docentenhandleiding 

De Docentenhandleiding geeft een uitgebreide verantwoording over de opzet en didactische uitgangspunten van Lingua Latina, een uitvoerige bespreking en uitwerking per les, een didactische handreiking, een aantal toetsen en extra vragen en opdrachten bij de cultuurblokken.

Methodesite

Vanaf deze website is het mogelijk via Spelend oefenen bij Lingua Latina  ‘door te linken’ naar de methodesite bij Lingua Latina. Hiermee kunnen veel aspecten van een les op zeer gevarieerde en ludieke wijze worden geoefend: kaartsysteem en memory-spel voor woordconsolidatie, aanvuloefeningen, hangman, ratjetoe, spelbrekers, challenge board voor twee personen, multiple choice, pop ups enz. Met deze site wordt aan het gebruik van de leergang een interessante extra dimensie toegevoegd.

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Lingua Latina
Taal en cultuur van de Romeinen 1

Ary van den Heuvel
Joanneke van den Heuvel

Formaat: 27,0 x 20,5 cm
Omvang: 212 pagina’s
Bindwijze: gebonden
Illustr.: 145 in kleur, 18 in zwart/wit
Eerste druk 2002
ISBN 978-90-5027-116-5
Prijs € 23,95

Docentenhandleiding
Formaat: 26,5 x 20 cm
Omvang: 104 pagina’s
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk: 2002
ISBN 90-5027-115-4
Prijs € 23,95

Ary van den Heuvel

Drs. A. van den Heuvel

Joanneke van den Heuvel

Mw. drs. J.B. van den Heuvel