Via Latina Tekstboek 1

ISBN: 978-90-5027-000-7
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Via Latina Tekstboek 1
Taal en cultuur van de Romeinen

Opzet van de leergang

Hieronder volgt een korte omschrijving van de leergang Via Latina. Voor een complete beschrijving en motivatie van de opzet van de leergang kunt u hier doorklikken naar pagina 5-14 van de Docentenhandleiding.

Via Latina is een leergang Latijnse taal en cultuur. De leergang bestaat uit twee delen; beide delen kennen een Tekstboek en een Taalboek, die naast elkaar worden gebruikt. Alle lessen (20 in totaal) zijn opgebouwd uit een zich herhalend aantal blokken, die de leidraad vormen voor het te volgen leerproces. Aan de hand van opeenvolgende instructies wordt de (zelfstandig werkende) leerling door elke les geleid.

Tekstboek

In het Tekstboek staan de cultuur- en tekstblokken. Elke les begint met een rijk geïllustreerd cultuurblok. De onderwerpen die hier aan de orde komen, hangen nauw samen met de inhoud van de te lezen Latijnse tekst. Ze leiden de gebeurtenissen van de tekst in en leveren de voorkennis voor het begrijpend lezen ervan.

Het tekstblok bevat de Latijnse verhalenreeksen. In deel 1 is dit een aan de antieke romanliteratuur verwant avonturenverhaal, waarin de twee hoofdpersonen Quintus en Flavia na een lange scheiding elkaar terugvinden. Dit fictieve verhaal speelt ten tijde van keizer Hadrianus (117–138), een periode van culturele bloei in het Imperium Romanum. Centraal staat Rome als hoofdstad van het Rijk, maar een aantal voorvallen brengt ons ook naar verschillende plaatsen in de provincie. Naast de teksten staan de rubrieken Nieuwe woorden, Tijdens het vertalen en Na het vertalen. De rubrieken Oude bekenden en Woorden leren maken dat de leerling het Latijn sneller onder de knie krijgt.

Taalboek

In het Taalboek zijn grammatica en oefeningen opgenomen. In het taalblok wordt de nieuwe grammatica beschreven en uitgelegd. De uitleg beperkt zich niet alleen tot kennis van de taalfeiten, maar besteedt ook aandacht aan inzicht in en reflectie op het taalsysteem als zodanig. In het taalblok zijn grammaticale oefeningen opgenomen. Deze zijn zeer gevarieerd en weerspiegelen zoveel mogelijk een activiteit, c.q. trainen een vaardigheid, die bij het vertalen een rol speelt.

Na les 10 en 16 biedt het repeteerblok een korte samenvatting van de grammatica die tot dan toe aan de orde is geweest.

Docentenhandleiding 

De Docentenhandleiding bevat een uitgebreide verantwoording over de opzet en didactische uitgangspunten van Via Latina, een uitvoerige bespreking en uitwerking per les, een didactische handreiking en een groot aantal toetsen.

 

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Via Latina Tekstboek 1
Taal en cultuur van de Romeinen 

Ary van den Heuvel
Joanneke van den Heuvel

Tekstboek
Formaat: 24 x 20 cm
Omvang: 156 pagina’s
Illustr.: 146
Geografische kaarten: 13
Eerste druk: 2012
ISBN: 978-90-5027-000-7
Prijs € 23,00

Taalboek
Formaat: 24 x 20 cm
Omvang: 150 pagina’s
Eerste druk: 2012
ISBN: 978-90-5027-167-7
Prijs € 16,75

Docentenhandleiding
Formaat: 24 x 20 cm
Omvang: 156 pagina’s
Eerste druk: 2012
ISBN: 978-90-5027-168-4
Prijs € 29,95

Ary van den Heuvel

Drs. A. van den Heuvel

Joanneke van den Heuvel

Mw. drs. J.B. van den Heuvel