Via Latina Taalboek 2

ISBN: 978-90-5027-175-2
Via Latina 2 Taalboek
  • Omschrijving
  • Specificaties
  • De auteurs

Via Latina Taalboek 2
Taal en cultuur van de Romeinen 

Via Latina is een leergang Latijnse taal en cultuur. De leergang bestaat uit twee delen; beide delen kennen een Tekstboek en een Taalboek, die naast elkaar worden gebruikt. Alle lessen zijn opgebouwd uit een zich herhalend aantal blokken, die de leidraad vormen voor het te volgen leerproces. Aan de hand van opeenvolgende instructies wordt de (zelfstandig werkende) leerling door elke les geleid.

Taalboek

In het Taalboek zijn grammatica en oefeningen opgenomen. In het taalblok wordt de nieuwe grammatica beschreven en uitgelegd. De uitleg beperkt zich niet alleen tot kennis van de taalfeiten, maar besteedt ook aandacht aan inzicht in en reflectie op het taalsysteem als zodanig. In het taalblok zijn grammaticale oefeningen opgenomen. Deze zijn zeer gevarieerd en weerspiegelen zoveel mogelijk een activiteit, c.q. trainen een vaardigheid, die bij het vertalen een rol speelt.

 

Gebruikersexemplaar

Exemplaar bestemd voor de leerling.

Docentenexemplaar

Gebruikersexemplaar tegen docentenprijs.
Zie leveringsvoorwaarden.

Docentenhandleiding

Handleiding uitsluitend beschikbaar voor de docent.

Via Latina Taalboek 2
Taal en cultuur van de Romeinen

Ary van den Heuvel
Joanneke van den Heuvel

Taalboek
Formaat: 24 x 20 cm
Bindwijze: gebrocheerd
Eerste druk: 2013
ISBN: 978-90-5027-175-2
Prijs € 17,95

Ary van den Heuvel

Drs. A. van den Heuvel

Joanneke van den Heuvel

Mw. drs. J.B. van den Heuvel